Till innehåll på sidan

Skidåkare kan räddas med mobilapp

NYHET

Publicerad 2014-02-19

Rädda vännen ur lavinen i väntan på räddningstjänsten. Med en KTH-utvecklad applikation kommer skidåkare med smarta telefoner, att kunna hitta personer gömda under snömassor.

Med KTH-teknik kan liv räddas ur laviner. Appen som forskarna utvecklar använder bland annat de smarta telefonernas möjligheter i form av radiosändare och -mottagare för att lokalisera lavinoffer. (Bild: KTH)
Med KTH-teknik kan liv räddas ur laviner. Appen som forskarna utvecklar använder bland annat de smarta telefonernas möjligheter i form av radiosändare och -mottagare för att lokalisera lavinoffer. (Bild:KTH)

För den som hamnat under ett lavinras är minuterna dyrbara. En person som räddas ur snömassorna inom 15 minuterna har 90 procent chans att överleva. Efter 45 minuter har chansen minskat betydligt. 

Det kan vara skillnaden mellan liv och död om skidåkare själva kan hitta ett lavinoffer innan räddningstjänsten kommit fram. Det är också anledningen till att offpist-skidåkare ibland har med sig lavinutrustning, men den kan vara både kostsam och svår att använda.

– Alltför många dör i laviner varje år. Samtidigt har fler och fler smarta telefoner på sig. Genom den app vi utvecklar kan den som har en sådan telefon enkelt bära med sig en sökutrustning, säger Petter Wirfält, doktor i signalbehandling vid KTH.

Det som krävs är att skidåkarna har installerat applikationen och bär en smart telefon, det gäller både för dem som söker och den som finns i lavinen. Tanken är att applikationen ska bli ett lättillgängligt och lättanvänt komplement till redan etablerad lavinutrustning. 

– Alla skidåkare, såväl säsongsskidåkare i alperna som barnfamiljer på sportlovsresa i svenska fjällen, ska kunna använda sig av appen, säger Björn Ottersten, professor i signalbehandling vid KTH. 

Den skadade kan sökas fram genom att en enda skidåkare slår på appen. Det ska kunna ske genom att trycka på en knapp. Sökningen börjar och tekniken drar bland annat nytta av den trådlösa kommunikation som finns i form av radiosändare och -mottagare i telefonerna hos den som söker och hos lavinoffret. Positioneringsarbetet kan gå snabbare om flera personer söker samtidigt, då telefoner i närheten kan utbyta information. Varje telefon skapar sin egen bild av var lavinoffret befinner sig och systemet kan då lägga samman information från flera vinklar. Det gör det möjligt att snabbare positionerna personen i snömassorna. Systemet ska hela tiden kunna ge tydliga instruktioner till sökarna om hur de kan hitta fram till lavinoffret. 

Tekniska tester pågår och en prototyp har givit lovande resultat.  

Projektet är bland annat EU-finansierat genom medel från European Research Council (ERC). Det stöds även av KTH Innovation.  

Utöver Petter Wirfält och Björn Ottersten står även Peter Händel, professor i signalbehandling vid KTH, bakom forskningsprojektet.
–  Vi har arbetat länge med samverkande positioneringssystem för räddningstjänst och brandmän. Nu tar vi steget till konsumenttillämpningar, säger Peter Händel.

Fler tillämpningar
Tekniken kan få fler användningsområden för att positionera personer som kommit bort i närområdet. Det skulle kunna vara barn som kommit bort från föräldrar inom skidanläggningar eller personer som kommit ifrån varandra i ett köpcentrum till exempel. 

För mer information, kontakta Petter Wirfält, doktor i signalbehandling vid KTH på wirfalt@kth.se alternativt 070-358 76 83.

Hur många omkommer i laviner?

Varje år dör cirka 150 utförsåkare i laviner i Alperna och Nordamerika. I Sverige är samma siffra ungefär en åkare vartannat år. Källa: Wikipedia​

Vill du veta mer?

KTH Innovation hjälper forskare och studenter på vägen från forskningsresultat eller idé till marknadsfärdig produkt eller tjänst. KTH Innovation är specialiserade på kommersialisering av ny teknik och på de tidiga faserna när en idé ska utvecklas och verifieras.

Läs mer om KTH Innovation 

Europeiska forskningsrådet (ERC) stöttar spetsforskning och har fonder för såväl lovande unga forskare som mer etablerade och seniora forskare. 

Läs mer om ERC

Samarbete med brandmän

KTH-utvecklad teknik ska även kunna rädda fler liv ur bränder. Tekniken som samtidigt ger brandmännen en säkrare arbetssituation bygger på en liten inbyggd dator i brandmännens skor. Den gör det enklare för räddningsledaren kan följa arbetstyrkans rörelser vid en insats. Det handlar om positioneringsteknik, utan infrastruktur, som klarar extrema miljöer. 

Läs mer om forskarnas arbete med positioneringsteknik och deras samverkan med räddnigstjänsten, bland annat brandmän i artikeln Skon som räddar liv

Jenny Axäll