Till innehåll på sidan

Snabbast i världen på bildigenkänning

Så här ser SuperAnnotate AI:s verktyg ut.

NYHET

Publicerad 2019-11-26

SuperAnnotate AI är ett uppstartsföretag från KTH som har byggt världens snabbaste verktyg för att med hjälp av artificiell intelligens se vad bilder föreställer. Verktyget bygger på AI-forskning från KTH, och är tio till tjugo gånger snabbare än konkurrenternas motsvarigheter.

Att annotera, det är att granska en bild och avgöra vad i den som till exempel föreställer en bil, cykel eller människa. Denna information är grundläggande för autonoma fordon ska kunna köra själva, men kan lika gärna handla om att skilja ut frisk mänsklig vävnad från tumörer.

Företag som bygger verktyg för att automatisk kunna hitta olika objekt eller varelser i bilder, må de arbeta med medicinsk teknik eller vara biltillverkare, behöver tillgång till stora mängder bilder som är just annoterade. Detta kan de göra själv, eller också låter andra bolag ta hand om arbetsuppgiften.

Det är här SuperAnnotate AI kommer in i bilden. Bokstavligen.

KTH-studenten Oscar Örnberg och forskaren Vahan Petrosyan från samma universitet, två av personerna bakom SuperAnnotate AI.

– Om du vill utveckla ett system som klarar av att känna igen föremål, en självkörande bil till exempel, så kommer du behöva flera hundratusen till miljoner bilder där de här föremålen förekommer på olika sätt. Där de är annoterade, identifierade. Dessa uppmärkta bilder är det utbildningsmaterial som den artificiella intelligensen sedan övar på för att lyckas med uppgiften att förstå vad som är vad i en bild. SuperAnnotate AI:s teknik gör annoteringen mellan tio till tjugo gånger snabbare än de konkurrenter som finns, säger Oscar Örnberg, student på KTH och en av personerna bakom företaget.

Snabbare konturer

Förenklat kan man säga att människor ritar konturerna för objekten, typ runt en bil, och sedan namnger vilket objekt det är. Det som skiljer SuperAnnotate AI:s teknik från andra verktyg är att deras konturritande går mycket snabbare.

Tekniken bakom annoteringsprocessen är patenterad sedan tidigare, och Oscar Örnberg berättar att verktygets algoritm snabbar upp annoteringen som inbegriper varje pixel i en bild. Tekniken bygger på forskning från KTH som delägaren och forskaren Vahan Petrosyan utfört. 

– Vi har en så kallad semi-supervised algoritm som delar in en bild i föreslagna regioner. Detta baserat på saker som färg och andra parametrar. Denna algoritm är baserad på en metod som kallas SuperPixels som vi vidareutvecklat och gjort bättre. Sedan väljer en människa vilka av dessa regioner ett objekt tillhör.

Ett av många tillämpningsområdet för SuperAnnotate AI:s verktyg är medicinteknik där olika typer av vävnader kan identifieras.

Annan plats i värdekedjan

Det som skiljer SuperAnnotate AI från andra konkurrerande företag - förutom att de är snabbast i världen - är bolagets försprång. Det gör att SuperAnnotate AI har tid att fortsätta utveckla mjukvaran och göra annoteringsprocessen ännu snabbare för att behålla ledningen. 

Vad är då skillnaden mellan SuperAnnotate AI och till exempel bolag som Polar Rose och Mapillary? Gör de samma sak?

– Vi befinner oss på ett annat ställe i värdekedjan, kan man säga. Vi skulle kunna vara en leverantör till företag som Mapillary. De skulle i så fall samla in rådata som vi sedan identifierar objekt de finner intressanta i. Själv annoteringen. Därefter skulle Mapillary kunna sälja de annoterade bilderna eller skapa identifieringsmodeller exempelvis till tillverkare av medicinteknik eller företag som bygger självkörande fordon.

Så... När blir ni uppköpta av Google?

– Ha ha! Det vet man aldrig. Men vi vill nog fortsätta i egen regi ett tag, och bli förstahandsvalet för företag inom vårt affärsområde.

SuperAnnotate AI har fått stöd av KTH Innovation. Här  och här  kan du läsa mer om företaget och hur de jobbat.

Text: Peter Ardell

För mer information, kontakta Oscar Örnberg på 076 - 196 19 95 eller oscar@superannotate.com.