Till innehåll på sidan

Snart är din kollega en robot

KTH-forskarna Vincent Wang och Lihui Wang. Foto: Tianzi Wang.

NYHET

Publicerad 2019-09-17

Igår arbetade de i tryggt förvar bakom ett stängsel, imorgon jobbar de sida vid sida med människor. I och med det EU-baserade forskningsprojektet SYMBIO-TIC som leds av KTH är det tänkt att riktigt tunga och starka industrirobotarna ska ta ett steg framåt på världens arbetsplatser. Dessutom ska robotarna kunna förstå så väl talkommandon som teckenspråk.

Samarbetet mellan människor och robotar står inför ett rejält genombrott. I vissa branscher har vi redan robotkollogor, så kallade "cobots", som arbetar sida vid sida med människor. Hittills har dessa robotar varit lättviktare och utrustade med mjuka skydd, allt för att inte skada några människor. Men tänk om du hade en stor och stark industrirobot, konstruerad för riktigt tunga arbetsuppgifter, som arbetade bredvid dig.

Detta är vad det stora EU-projektet SYMBIO-TIC, lett av professor Lihui Wang och hans team vid KTH, syftar till. De vill att de riktigt stora robotarna, de som idag arbetar inhägnat, ska bilda effektiva team med industriarbetarna på golvet. Med hjälp av talkommandon och teckenspråk ska en operatör kunna kontrollera den kraftfulla robotkollegan.

– En arbetare på en monteringslinje med robotar är inte säker idag, förklarar KTH:s Vincent Wang som har projektlett SYMBIO-TIC-projektet, som avslutades i våras.

– Vi vill bygga in en människas flexibilitet och anpassningsförmåga med robotens hastighet, precision och förutsägbarhet. Men det krävs många modifieringar av dagens traditionella robotar för att det ska fungera.

Det är många tekniker som ska förenas i den nya roboten för att den ska kunna jobba utanför sin bur. SYMBIO-TIC-systemet är komplicerat, med teknik och kunskap från många olika sektorer – därav de många partners som deltagit i projekt. Under sina fyra år har konsortiet utgjorts av 15 partners med forskningscentra, universitet och företag från hela Europa.

För att vi ska få en effektiv - och först och främst säker - robotkollega måste den kunna hitta och identifiera sin samarbetspartner på golvet, enligt Vincent Wang. Ett avancerat visionssystem säkerställer detta och är också en viktig del av den funktion som ska undvika kollisioner. Och undrar du över något kan instruktioner på begäran projiceras på en skärm där informationen anpassas efter din kunskapsnivå.

Vincent Wang tror inte att människor kommer att bli överflödiga i takt med att allt fler robotar gör entré i industrin.

– Människan är fortfarande mycket mer flexibel och intelligent och behövs när något oförutsett inträffar. Vi är fortfarande bättre på att hantera fel och ta snabba beslut.

Ytterligare två till fyra år återstår tills robotarna är i verklig produktion. Fördelarna som väntar är kortare produktionstid och snabbare responstid hos företagen, något som kommer att öka Europas konkurrenskraft.

– Att låta robotar arbeta med människor frigöra en enorm potential för hela tillverkningsindustrin, säger Vincent Wang.

Läs mer om projektet på SYMBIO-TICs hemsida .

Text: Anna Gullers

För mer information, kontakta Lihui Wang på 08 - 790 83 05 eller lihuiw@kth.se.