Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Spelet som ska göra rekryteringen bättre

Här är ett exempel från spelprototypen. Spelare tilldelas rollen som VD och ställs inför en rejäl utmaning som ställer krav på "skills" inom förändringsledning i interaktion med en ledningsgrupp och organisation.

NYHET

Publicerad 2016-11-30

Britta Nordin Forsberg, forskarstuderande vid KTH, har skapat ett spel för dator och mobil som ska stötta företag att rekrytera rätt kompetens. Hon menar att detta nya sätt att rekrytera på är både mer demokratiskt och träffsäkert.

– Just nu pågår en intensiv mediegranskning kring rekryteringsprocesser till toppositioner i näringslivet som sätter fingret på att kandidater hämtas från en ankdamm utan normbredd och arvoden på uppåt 15 miljoner kronor. Även offentlig verksamhet är i blåsväder när det gäller tillsättningar. I ett modern samhälle duger det inte hålla fast vid en så föråldrad inställning. Den behöver utmanas genom att istället införa ett angreppssätt som är demokratiskt och kunskapsbaserat, mera rättvist, ger en större mångfald samtidigt som träffsäkerheten blir bättre.

Det säger Britta Nordin Forsberg, industridoktorand vid avdelningen för organisation och ledning vid KTH.

Britta Nordin Forsberg, industridoktorand vid avdelningen för organisation och ledning vid KTH. Foto: Peter Ardell.

Hon menar att styrelser behöver bli bättre på digitalisering och jämställdhet, och det är betydligt bättre att komma till ett så kallat Assessment Center, som spelet utgör, än att jobba vidare som idag. Särskilt som innehållet i centret baseras på forskning, och förmedlas genom det senaste inom teknikutvecklingen som spel, augmented och virtual reality (förstärkt / virtuell verklighet).

Britta Nordin Forsberg fick idén till spelet, som går under namnet Playitfair, när hon jobbade med sin doktorsavhandling. Hon ville helt enkelt att det arbete hon lagt ner skulle komma till nytta i samhället.

– Avhandlingen handlar om den talangjakt som hela tiden pågår i samhället. Många större företag jagar konstant efter rätt kompetens, och jobbar aktivt med att hitta, attrahera, anställa, utveckla och behålla talanger. Dessa människor är kritiska för verksamheten. Det är detta jag har studerat ur ett organisationsperspektiv.

Britta Nordin Forsberg kunde också hämta mycket inspiration till Playitfair genom att betrakta sina egna barn spela. Att se deras engagemang, höra glädjetjuten, och greppa att samarbetet med andra i spelen gav resultat var viktigt, liksom förståelsen för vilket enträget arbete som barnen lade ner på att komma vidare i spelet.

– Det är precis det som vi vill se när vi håller på med utbildning och rekryteringen. Den glädjen vill man uppleva så ofta som möjligt, och barnens spelande sådde ett frö.

Spelet, som både kan användas för rekrytering och utbildning, fungerar bland annat så att det rekryterande företag lägger in olika uppgifter som ska lösas. Det kan handla om olika fall som speglar den egna företagskulturen och som kan avgöra lämpligheten hos de sökande. Att se hur kandidaterna löser olika problem eller hur de förhåller sig till exempelvis mångfald är också möjligt.

– Playitfair kan till exempel användas på så sätt att jobbsökande kan levla sig fram till ett jobb. Det kan vara användbart i situationer där det finns många sökande till ett fåtal tjänster.

I den utbildande delen av Playitfair, till exempel chefskurser, kan man behålla det moment som byggs upp vid utbildningstillfällena.

– Det är inte ovanligt att utbildningen stannar av. Då kan de studerande behålla farten och förkovra sig mellan seminarierna. Detta när de till exempel befinner sig på resande fot.

Playitfair kan också vara ett viktigt verktyg i företags förändringsarbete.

– Idag sker en hel del sammanslagningar av bolag och omorganisationer. Detta förändringsarbete gör att företag både måste bli bättre på att bejaka mångfald och kompetenshöjande arbete. Spelet kan bidra med att göra såväl ett urval som att få folk att utvecklas.

En första prototyp av spelet har tagits fram, och bakom det står Britta Nordin Forsbergs företag som delar namnet med spelet. Hon har nyligen fått ta emot en innovationsutmärkelse för sitt arbete.

I den fortsatta utvecklingen av spelinnehåll inom "management på vetenskaplig grund" är det spännande att föra in fler angelägna forskningsområden från avdelningen organisation och ledning / industriell ekonomi på KTH. Playitfair och Britta Nordin Forsberg har fått stöd från KTH Innovation.

Text: Peter Ardell

För mer information, kontakta Britta Nordin Forsberg på 070 - 212 33 14 eller britta.forsberg@indek.kth.se.