Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Stockholms Byggnadsförening donerar 10 miljoner till KTH

DONATION

Publicerad 2015-01-19

Dagens bostads- och infrastrukturbyggande blir allt mer komplext och involverar allt fler aktörer som ska verka hållbart och resurseffektivt i en kontext av ökande samhällsekonomiska utmaningar. Stockholmsregionen är en av de snabbast växande i Europa och för att möta utmaningarna och bättre rusta morgondagens ingenjörer, arkitekter och samhällsbyggare donerar nu Stockholms Byggnadsförening 10 miljoner kronor till KTH. Detta för att stärka morgondagens kompetensförsörjning.

Stående, vänster: Arne Olsson, Lars Benton, Erik Stenberg, Anette Scheibe Lorentzi och Philip von Segebaden. Sittande: Ingela Lindh och Stellan Lundström. Foto: Maria Hult.

Medlen går till att bygga upp Design och Byggande i staden, ett ettårigt magisterprogram med fokus på områdena resurssnålt byggande, bostadsbyggande från ax till limpa, byggandets ekonomi och kalkylering samt komplexitet och konflikter i stadens byggande. Samarbetet inleds 2015 och ska pågå under fem år. Efter fem år ska utbildningsprogrammet vara en etablerad kunskapsplattform som alla i Stockholms samhällsbyggnadsbransch känner till.

– Stockholms Byggnadsförening vars medlemmar representerar alla delar av samhällsbyggnadssektorn har ett självklart intresse av vad som sker inom forskning och utbildning. Vi vill med denna donation understödja utökad koppling och samverkan mellan branschen och akademin för att möta våra gemensamma och spännande framtida utmaningar, säger Ingela Lindh, ordförande för Stockholms Byggnadsförening samt biträdande stadsdirektör Stockholms Stad. 

Stellan Lundström, chef för KTH:s skola för arkitektur och samhällbyggnad gläds över donationen och det utökade samarbetet med bygg- och fastighetsbranschen i Stockholmsområdet som nu möjliggörs. 

– Donationen möjliggör en värdefull kunskapsväxling till gagn för branschen genom återkommande seminarier och publikationer. Det nya magisterprogrammet kommer att stärka branschen ytterligare med kompetensutvecklade ingenjörer och arkitekter som getts särskilt fokus på att hitta nya lösningar på de komplexa utmaningar Stockholm står inför, säger Stellan Lundström.

KTH:s skola för arkitektur och samhällsbyggnad utbildar och forskar om framtidens samhälle; om hur städer, byggnader och infrastruktur ska utformas och byggas, om hur institutioner och regelsystem bör utvecklas för att ge en bra livsmiljö och goda utvecklingsbetingelser för näringslivet.

Stockholms Byggnadsförening har sedan bildandet 1848 haft som övergripande ändamål att vara ett neutralt forum för främjandet av byggnadskonsten genom fritt tankeutbyte, utbildning och nätverkande inom branschen. 

Text: Peter Larsson

För mer information, kontakta Stellan Lundström på 08 - 790 73 32 eller stellan.lundstrom@abe.kth.se.