Till innehåll på sidan

Stort forskningsprogram om AI får fortsatt finansiering

Hittills har forskningsprogrammet WASP resulterat i rekryterandet av 15 professorer och 12 biträdande lektorer. Fler är på ingång.

NYHET

Publicerad 2019-12-18

Nu står det klart att WASP, en av Sveriges större forskningssatsningar, förlängs med tre år. KTH är ett av de partneruniversitet som ingår i WASP, och detta innebär ytterligare anslag om drygt 1,2 miljarder kronor som ska användas för forskning om artificiell intelligens, AI.

WASP, som står för Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program, startades 2014. I och med den fortsatta finansieringen kommer forskningsprogrammet att vara aktivt till år 2029 med en total budget om 5,5 miljarder kronor.

Ett av målen med WASP är att rekrytera högt rankade internationella forskare som kan bidra till AI-forskningen. Två av de professorer som kommit hit och startat nya forskargrupper är Benoit Baudry och Martin Monperrus, båda vid KTH. Deras forskning handlar om hur man kan göra mjukvara stabilare, självhanterande och självläkande.

Mer i detalj undersöker Benoit Baudry hur mjukvara automatiskt ska anpassa sig till den specifika miljö det installeras i, för att undvika att en bugg kraschar programmet för många användare. Martin Monperrus har fokus inställt på självrättande mjukvara. Tanken är att om mjukvaran själv kan upptäcka fel i koden och rätta till dessa kan man undvika att program kraschar eller andra problem uppstår.

Anders Ynnerman, som blir programdirektör för WASP från och med den första juli 2020, kommer tillsammans med styrelseordförande Sara Mazur fortsätta verka för att Sveriges kompetensbas inom AI stärks. Hittills har WASP lyckats attrahera sammanlagt 15 professorer och 12 biträdande lektorer och fler är på ingång. Enligt Anders Ynnerman är intresset för att komma till Sverige och forska stort.

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (KAW) står för 4,2 miljarder kronor och övrig finansiering kommer främst från partneruniversitet och industri.

en av de artiklar som tidigare skrivits om WASP. Forskningsprogrammets webbplats hittar du här .

Text: Peter Ardell