Till innehåll på sidan

Studenter pitchade hållbar energiplan för stad i Kina

Under sin resa till Kina besökte studenterna ett stålföretag i staden Meili.
Publicerad 2019-10-07

Solpaneler och vindkraftverk där produktionen stödjs av batterier som lagrar energin som genereras. Biogas, producerat stadens organiska avfall, som bränsle. Men framför allt ett innovativt medborgarorienterat kreditsystem som främjar en hållbar livsstil. Det var förslaget för en hållbar energiplan för den kinesiska staden Meili som masterstudenter från KTH pitchade på plats i slutet av september.

Tidigt i höstas hölls en tävlingsutmaning i masterkursen Energy Management  på KTH. 16 lag med omkring 100 studenter tävlade om att ta fram en hållbar energiplan till år 2040 för den kinesiska staden Meili, öster om Shanghai. Det vinnande laget fick åka till Meili för att pitcha sin idé för lokala intressenter och beslutsfattare, som Meilis borgmästare och hans kollegor.

Studenterna från KTH presenterar sitt hållbara förslag för den kinesiska staden Meili.

Laget föreslog förnybar teknik som solpaneler och vindkraftverk där produktionen stödjs av batterier som lagrar den energi som genereras. För stadens bussars bränsleförbrukning föreslog man biogas, som produceras från stadens organiska avfall.

En innovativ modell som involverar medborgarna

Men den verkligt innovativa lösningen i lagets förslag var ett medborgarorienterat kreditsystem som främjar en hållbar livsstil. Detta för att engagera och involvera stadens invånare, som med det här upplägget kan få belöningar i en digital valuta om de integrerar hållbarhet i sin vardag. Det kan handla om att välja att resa kollektivt, använda elbilsdelning, köpa ekologiskt hållbara produkter. Därefter kan de återinvestera sina belöningar i andra hållbara produkter eller tjänster.

– Systemets ekonomiska motor bygger på en statlig investering och kommer därför att stödja ett positivt beteende som smittar av sig bland medborgarna och gröna industrier och företag, säger Filippo Padovani, en av studenterna på kursen och medlem i det vinnande laget.

Utöver Filippo består laget av Alishba Ghauri, Diyue Wang, Aynur Motigullin, Francesca Longobardi och Marta D'Angelo.

Vill du jobba med hållbara energilösningar?

Är du intresserad av att arbeta med innovativa lösningar inom energi- och miljöområdet, i Sverige eller internationellt? Då kanske civilingenjörsprogrammet Energi och miljö  är något för dig.

Visionärt och inspirerande projekt

Hatef Madani , lärare på masterkursen Energy Management , konstaterar att studenternas förslag är en långsiktig plan för Meili 2040.

– Vanligtvis fungerar dessa projekt som ett visionärt stöd som kan inspirera städers chefer att vidta djärvare åtgärder. Det är dock svårt att säga att den ena eller den andra specifika åtgärden kommer att göras bara på grund av detta projekt. Men jag är säker på att stadsledarna i Meili blev inspirerade att vidta åtgärder, säger Hatef Madani.

Han påpekar att utmaningen i den här kursen fokuserar på beslutsfattare och influencers.

– Det handlar om att visa vad som kan göras med energisystem för att förbättra livskvaliteten i städer, säger Hatef Madani.

Utmaningsdriven utbildning

Energy Management är ett bra exempel på en av KTH:s pedagogiska modeller, utmaningsdriven utbildning , konstaterar han. En modell där studenterna samarbetar och tränas i kommunikation, analys och kritiskt tänkande. Studenterna lär sig att lösa problem de kommer att stöta på under hela sin kärriär som ingenjörer och chefer inom teknisk verksamhet.

– Vi börjar kursen med en stor utmaning på stads- eller distriktsnivå. Sedan hjälper vi studenterna under hela terminen att se hur man använder systemtänkande och systemanalys för att lösa problemet, säger Hatef Madani.

I samband med besöket i Meili presenterade studenterna från det vinnande laget också sitt förslag för ett av KTHs strategiska partneruniversitet, Shanghai Jiao Tong University.

Håkan Soold