Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Studerar svällande elbilsbatterier

NYHET

Publicerad 2016-09-14

KTH-forskaren Matilda Klett, för närvarande verksam som temaforskare inom ramen för Svenskt el- och hybridfordonscentrum (SHC), studerar fordonsbatterier. Det är främst svällning och tryck i dessa batterier som befinner sig på agendan, detta eftersom fenomenet utgör en säkerhetsrisk.

KTH-forskaren Matilda Klett. Foto: Peter Ardell.

Att ett fordonsbatteri sväller beror på flera saker. Dels hur det används och dels på de komponenter som ingår i batteriet. Händelsen är hur som helst oönskad och kan i värsta fall orsaka kritiska problem.

– När ett batteri sväller uppstår ett ökat tryck som kan leda till deformation av de komponenter som ingår i batteriet. Det innebär i sin tur en allvarlig säkerhetsrisk, förklarar Matilda Klett.

Sambanden mellan svällning och vissa kombinationer av aktiva material i elektroden är en av de frågeställningar, som Matilda Klett avser att undersöka närmare. När två aktiva material används i en och samma elektrod kompletterar de varandra och förbättrar batteriets egenskaper, en metod som är vanlig i fordonsbatterier.

Samspelet mellan olika aktiva material i fordonsbatterier, exempelvis strömfördelningen mellan materialen, kan påverkas av olika typer av förarbeteende, något industrin behöver mer kunskap om för att utveckla säkra och effektiva batterier.

Många strategiska frågor väntar på att besvaras. Kan svällning och ökat tryck kringgås genom förbättrade säkerhetssystem, eller är kopplingen till användande och yttre förutsättningar sådant att svällning helt kan undvikas eller åtminstone minskas med rätt kunskap?

Matilda Klett har doktorerat i elektrokemi på KTH och har även forskat på Li-jonbatterier vid Argonne National Laboratory i USA. Från detta samarbete har hon med sig data som kommer att användas i hennes nuvarande forskningsprojekt. Scania och Volvo Cars, parter i SHC, kommer också att bidra med så väl batterier som data.

SHC är ett nationellt kompetenscentrum för forskning och utveckling av el- och hybridfordon. Centret är tänkt att utgöra en bas för samverkan mellan akademi, industri och samhälle och KTH är en av SHC:s finansierande partner. Forskningsprojektet som Matilda Klett jobbar med heter "Efficient and safe battery operation – Aspects of expansion and utilization" och arbetet bedrivs vid Skolan för kemivetenskap på KTH.

Text: Peter Ardell

För mer information, kontakta Matilda Klett på 08 - 790 67 13 eller mklett@kth.se.