Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

"Sverige lever inte upp till sin goda självbild"

AKTUELL

Publicerad 2014-11-20

Hallå där Karin Bradley, biträdande lektor på Institutionen för samhällsplanering och miljö vid KTH, som ska vara med i SVT:s nya samtalsprogram "Runda bordet" den 23 november klockan 20:00 i SVT2.

Kortfattat, vad kommer ni att diskutera i programmet? 

– Vi kommer att diskutera klimatfrågan, hur läget ser ut vad gäller den globala uppvärmningen, vilka möjligheter det finns för handling, vem som kan och bör göra vad för att bromsa uppvärmningen – FN, regeringar, städer, företag, civilsamhälle och enskilda medborgare.  

Från ditt perspektiv, kommer ni fram till något som är av särskild stor vikt?

– Ja, att det finns en hel del tecken på att opinionen vänt i flera länder, att även företagsledare driver på för att ett bindande klimatavtal kommer till stånd 2015. Vi påpekar också att Sverige inte lever upp till sin goda självbild när det gäller miljöansvar. I de officiella siffrorna till FNs klimatpanel rapporterar Sverige att utsläppen minskat de senaste tio åren men då bortser man helt från konsumtionens klimatpåverkan. Om man innefattar den växande konsumtionen så har utsläppen istället ökat. Det finns därmed en hel del att ta itu med även på hemmaplan. 

På vilket eller vilka sätt är det ni samtalar om i Runda bordet viktigt för samhällsmedborgaren? 

– Det är viktigt att medborgare känner till hur läget ser ut när det gäller det globala miljötillståndet och vilken påverkan våra sätt att leva i Sverige har på andra delar av världen. Samtidigt är det viktigt att inte bara matas med katastrofscenarier och klimatångest utan få utrymme att resonera om vilka möjligheter det finns till handling och förändring – via politik, former för arbete, social organisering och sätt att leva. 

Vad gör du om när du inte ser sitter i en paneldiskussion i SVT? Ergo: Vad forskar du om?

– Jag forskar om hållbar stadsutveckling och hur man kan underlätta för hållbara sätt att leva. Jag arbetar just med ett projekt om ”delandets ekonomi” – om att få tillgång till saker och utrymmen när man behöver dom snarare än att köpa och äga enskilt. Jag ingår också i ett större forskningsprogram där vi undersöker framtiden bortom BNP-tillväxt. 
 
Nämn en av de frågeställningar eller utmaningar inom ditt eget forskningsområde som är viktigast enligt dig själv.

– Hur vi ska kunna minska konsumtionens miljöpåverkan och samtidigt ha en god livskvalitet. 

Text: Peter Larsson

För mer information, kontakta Karin Bradley på 070 - 918 60 88 eller karin.bradley@abe.kth.se.