Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Tågens punktlighet under lupp

NYHET

Publicerad 2014-04-15

Punktlighet och tillförlitlighet är bland de viktigaste frågorna för järnvägssektorn. Tågtrafik bedrivs för kunderna och kunderna måste kunna lita på att de som resenärer eller deras varor kommer fram vid utlovat tidpunkt. De flesta håller dock förmodligen med om påståendet att järnvägstrafiken inte är på en önskvärd nivå i detta hänseende idag. Vad är orsakerna och vad behöver göras för att förbättra situationen?

Sebastian Stichel, professor och föreståndare för KTH Järnvägsgruppen.

Det är Järnvägsgruppen vid KTH som bjuder in till seminariumet där företrädare för transportköpare, operatörer – både från gods- och persontrafiksidan – och infrastrukturhållaren Trafikverket ska ge sin syn på frågan.

Dessutom ska organisationens betydelse för effektiviteten inom järnvägssystemet belysas.

Avslutningsvis ska forskare från KTH bidra med idéer för förbättringar.

Seminariet vänder sig till ett brett spektrum av aktörer, exempelvis transportköpare, transportföretag, järnvägsindustrin och banhållare. Vidare riktar sig seminariet till de politiker och beslutsfattare som formulerar förutsättningarna för att bedriva effektiva transporter på järnväg och intermodalt i Sverige.

Var: KTH, Sal Q1, Osquldas väg 4, Stockholm.

När: Torsdagen den 15 maj 2014 klockan 13:00 - 16:30.

Program:

13:00 - Registrering, frukt och förfriskningar.

13:15 - Inledningstal av professor Sebastian Stichel, Föreståndare för KTH Järnvägsgruppen

13:25 - Vad behövs för att uppnå tillförlitlig godstrafik på järnväg i Sverige? Hur kan vi öka järnvägens andel av godstransportarbetet? Jan Kilström, VD Green Cargo.

13:45 - Hur ökar vi punktligheten för resenärer? Crister Fritzson, VD SJ AB.

14:05 - Vilka krav på järnvägssystemet har godstransportköpare? Mats Erkén, VD ScandFibre Logistics.

14:25 - Kaffe.

14:50 - Vilken betydelse har järnvägens organisation för effektiviteten? Gunnar Alexandersson, Utredare av Järnvägens organisation, Regeringskansliet.

15:10 - Hur bidrar infrastrukturhållaren till punktlighet och tillförlitlighet? Tommy Jonsson, Trafikverket, Bitr. Chef Samhälle.

15:30 - Forskarnas syn på punktlighet och tillförlitlighet Jennifer Warg och Anders Lindfeldt, KTH Järnvägsgruppen.

16:00 - Paneldiskussion med alla föredragshållare.

16:30 - Eftersnack med tillfälle till informella samtal.

Anmälan till seminariet senast fredag den 2 maj på railwaygroup@kth.se.

För mer information, kontakta Sebastian Stichel på 070 - 233 01 63 eller stichel@kth.se.

Peter Larsson