Till innehåll på sidan

Tuffa klimatmål ger nya livskvaliteter

Titeln Vitiden leker med hur vi benämner historiska epoker baserat på deras karaktärsdrag, till exempel bronsåldern, medeltiden och upplysningstiden.

NYHET

Publicerad 2017-11-29

Nu ger forskare från KTH tillsammans med grafiska formgivare ut boken Vitiden. Den tar upp ett framtida samhälle där det gemensamma är det centrala, och energi är en högt värderad resurs. Bokens fokus ligger på att enkelt och lustfyllt förklara samt diskutera hur vi kan leva med bibehållen livskvalitet trots stränga klimatmål.

Visste du att i Sverige så har varje person i genomsnitt 42 kvadratmeter boendeyta? Eller att boende kring Karlaplan i Stockholm har i genomsnitt tre gånger så stort boende som den som bor i Rinkeby. Det vill säga 60 kvadratmeter per person i jämförelse med 20 kvadratmeter.

Loove Broms, forskare på KTH och en av författarna till boken. Foto: Peter Ardell.

Det är detta, och det faktum att Sverige har fyra och en halv miljon bostäder med sammanlagt femhundra miljoner klimatkontrollerade kvadratmeter, som nya Vidtiden tar upp. Bland annat.

Bokens titel Vitiden leker med hur vi benämner historiska epoker baserat på deras karaktärsdrag. Till skillnad från bronsåldern, medeltiden och upplysningstiden är Vitiden en framtida epok, där det gemensamma står i fokus. I stort handlar boken inte enbart om vårt boende, utan också hur vi använder den energi som finns. Oavsett om det handlar om att använda den till att bo, äta eller transportera sig. Vitiden tar upp hållbarhet, design och frågor om framtiden och ges ut av författarna genom KTH.

Vitidens syfte är att bjuda in till samtal, reflektion och diskussion om hur vårt samhälle kan organiseras för att klimatmålen ska uppnås. Genom en kombination av text och bild skapas en mångfacetterad bild av den omställning av samhället som vi står inför, och ger utrymme för såväl moraliska ställningstaganden, utopiska drömmar och härligt grå vardagstristess.

För att nå 1,5-gradersmålet i Paris-överenskommelsen behöver Sverige minska sina klimatgasutsläpp rejält, från i genomsnitt elva ton till runt ett ton per person och år. Det får förstås konsekvenser som tas upp i boken.

Omslaget.

– Vad gäller att gå från elva till ett ton så diskuterar Vitiden inte så mycket hur övergången sker utan snarare hur livet med ett ton skulle kunna se ut. Genom att diskutera detta vet vi också i vilken riktning vi behöver röra oss och vad det skulle kunna få för konsekvenser för människors vardagsliv. Vissa saker går antagligen förlorade men andra saker kan vi vinna – nya saker som också kan vara livskvalitet. Det är sådana aspekter som Vitiden försöker belysa, säger Loove Broms, forskare på KTH och en av författarna till boken.

Vitiden blandar högt och lågt, det enkla med det avancerade. Men framför allt så förklarar den förhållandevis enkla ting med miljövariabler, som det här med fredagsmys. Visste du att ingredienserna i en Tacomiddag i slutet av arbetsveckan kan komma från så vitt skilda länder som Frankrike, Sverige, Irland, Spanien, Nederländerna, Brasilien, Israel, Mexiko, USA, Italien och Uzbekistan?!

Samtidigt delar boken inte ut några bannor, utan ger inspiration hur vi alla kan förhålla oss till en framtida, hållbar värld, både när det kommer till begränsningar som möjligheter.

Vitiden är utvecklad av forskare i nätverket Green Leap, KTH, tillsammans med grafiska formgivare och illustratörer. Forskningsprojektet har varit finansierat av Energimyndigheten.

Den sjunde december är det släppfest för boken, och då arrangeras också en paneldiskussion i ämnet. Detta äger rum 16:30 - 18:30 i Loungen i SEED-huset, Teknikringen 10B, Stockholm. 

.

Text: Peter Ardell

För mer information, kontakta Elina Eriksson på elina@kth.se eller 08-790 62 77.