Till innehåll på sidan
I Odqvistlaboratoriet är det möjligt att göra fullskaliga, avancerade experiment inom teknisk mekanik. (Foto: Håkan Lindgren)

Unikt lab för teknisk mekanik

FORSKNINGLAB

Publicerad 2013-11-26

Samverkan och samarbete var nyckelorden när Odqvistlaboratoriet invigdes. All experimentellt avancerad forskning och utbildning inom teknisk mekanik samlas numera under ett tak på KTH.

Daniel Söderberg och Ines Lopez Arteaga förestår det nyöppnade Odqvistlaboratoriet.

– Det är väldigt spännande. Vi har försökt skapa något som inte funnits förut. Ofta sorterar man efter skola eller institution, men här sorterar vi efter område, säger Daniel Söderberg, föreståndare för laboratoriet som är ett samarbete mellan institutionerna Mekanik, Hållfasthetslära samt Farkost och Flyg.
Under en rundvandring mellan de olika laborationshallarna får besökaren en liten inblick i all forskning som pågår. Det kan till exempel handla om hur man kan minska luftmotståndet kring flygplansvingar, hur ljud bemöts av olika typer av material eller hur en motorkompressor kan bli mer effektiv.
KTH ligger enligt Daniel Söderberg lång framme i ett internationellt perspektiv när det gäller teknisk mekanik och laboratoriet är det enda i sitt slag i Sverige. Genom laboratoriet hoppas man på sikt kunna samla såväl nationell som internationell expertis inom området från både akademi och industri. Redan i dag pågår mellan 50 och 80 olika forskningsprojekt till exempel inom fordonsindustrin, men genom att samla alla projekt under ett tak ökar både kontaktytorna och utbytet. 
– Vi får en möjlighet att lära av varandra på alla nivåer där laboratoriet uppmuntrar till tvärvetenskaplighet och samverkan, säger Ines Lopez Arteaga, vice föreståndare.


KTH:s forskningschef Björn Birgisson förklarade Odqvistlaboratoriet öppnat.

Förutom ökat utbyte ger laboratoriet en bra jordmån för att ny, spännande forskning ska växa fram när forskare från olika läger kan stöta och blöta olika frågeställningar med varandra. När Daniel Söderberg får frågan om vad laboratoriet är säger han kort och koncist:
– Det är framtiden.
Björn Birgisson, KTH:s vicerektor för forskning, invigningstalade och klippte band vid öppnandet den 20 november. Han konstaterade dels att samarbete inom forskarvärlden är oundgängligt, dels att forskartalanger går dit infrastrukturen är bäst:
– Hur gör man då för att locka till sig dem? Jo, man slår kloka huvuden och resurser ihop. Genom Odqvistlaboratoriet har vi tagit det första steget mot en nationell infrastruktur inom teknisk mekanik. 
Text: Jill Klackenberg

Professorn bakom namnet

Folke Karl Gustav Odqvist var professor i hållfasthetslära 1936-1966 på KTH. Han var även prorektor mellan 1943 och 1966. Han utvecklade teorier för metallers plastiska deformation, krypdeformation och krypbrott. Odqvist blev internationellt erkänd inom sitt område och skrev bland annat den 800 sidor tjocka läroboken Hållfasthetslära, som kom ut första gången 1948. Odqvist promoverades till teknologie hedersdoktor vid KTH 1980.
Källa: Wikipedia