Till innehåll på sidan

”Vi måste lösa uppgiften”

Eva Malmström Jonsson ny föreståndare för Wallenberg Wood Science Center

Publicerad 2020-04-01

Professor Eva Malmström Jonsson inleder sitt uppdrag som ny föreståndare för Wallenberg Wood Science Center, WWSC, med att hantera laboratorieverksamheten på distans.
– I pandemi-tider får vi hitta nya arbetssätt och ett nytt sorts arbetsliv, säger hon.

I år är det 34 år sedan Eva Malmström Jonsson  kom till KTH, som student 1986. Förutom ett år som postdoc vid Stanford University och IBM i USA har hon varit KTH trogen, samt tjänstgjort som prorektor under perioden 2008–2016.

Och nu, samtidigt som den pågående corona-pandemin begränsar fysiska samarbeten, har hon fått uppdraget att ena forskarlag från Chalmers, Linköpings universitet och KTH i stora framtidsprojekt genom WWSC, Wallenberg Wood Science Center .

– Centret har varit oerhört framgångsrikt under de elva år som min föregångare Lars Berglund varit ansvarig, och nu ska vi bygga vidare på nodernas excellens och vidareutveckla synergier för att kunna fortsätta ta stora vetenskapliga kliv framöver, säger hon.

Ett 80-tal forskare från KTH, Chalmers och Linköpings universitet, LiU, är engagerade i WWSC och till det kommer en forskarskola, WWSC Academy, med ett 40-tal doktorander.

– Nu krävs ännu större tillit och incitament för forskarna och forskargrupperna att vidareutvecklas tillsammans. När man skalar upp en verksamhet så här är det inte alltid lätt för alla att hänga med, konstaterar hon.

Hur gör du för att få med alla på tåget?
– Vi ska lägga krut på att verkligen diskutera och interagera den tid som vi faktiskt möts, för att skapa förutsättningar för att beforska nya vinklar och frågeställningar som leder till ny kunskap.

Experimentell verksamhet

Men, konstaterar hon, den rådande samhällssituationen i corona-pandemin gör att det ”inte direkt blir någon flygande start” på verksamheten.

För att bidra till att hålla igång det vetenskapliga utbytet så har WWSC och Treesearch startat en virtuell seminarieserie. Den årliga ”vinterskolan” som genomförs i WWSC Academys regi på distans via Zoom. Och de planerade besöken på Linköpings universitet och Chalmers får vänta.

Parallellt med sitt uppdrag på WWSC är Eva Malmström Jonsson fortsatt avdelningschef på Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa, och där har hon i dagarna skickat ut instruktioner om hur att arbeta hemifrån.

– Men eftersom vi har experimentell verksamhet behöver doktorander och forskare fortsätta att se till sina instrument och åtminstone få avsluta pågående synteser och analyser, säger hon.

– Vi får vara pragmatiska och lösa uppgiften. En pandemi kan innebära flera månaders nedstängning, vi får ställa in oss på att det kan handla om ett kvartal eller i värsta fall ett halvår. Jag tror att den här situationen blir en tankeställare för samhället.

Hur menar du?
– Kanske vårt arbetssätt under pandemin kan leda till en framtida kalibrering av vårt höga arbetstempo. Förhoppningsvis blir resultatet att vi får ett mer hållbart arbetsliv, och för forskarna skulle det ju kunna medföra mer kreativitet och tid för eftertanke och funderande.

Vad ser du som mest spännande i WWSC framtida verksamhet?
– Att forskarna från Linköpings universitet bidrar med ett för centret nytt område – organisk elektronik. De tar råvara från skogen och gör komponenter av den. Tänk vad spännande det skulle vara om man kan bygga en hel dator av skogsbaserad råvara.

Vad är din vision för WWSC framöver?
– Jag vill att centrets verksamhet ska fördjupas och berika forskarna och de tre universiteten som medverkar.

– Jag vill bygga förtroende och tillit mellan verksamheterna, och ser fram emot att jobba med en fantastisk grupp människor, inte minst att få vara med och utbilda en stor grupp doktorer som får en helt unik kompetens. 

Var vill du vara om tio år?
– Jag vill fortsätta att vara aktiv i forskningssverige, och jag hoppas att forskningen inom WWSC är fortsatt livaktig och stark. Jag räknar med att vara trogen KTH.

Katarina Ahlfort
Foto: Susanne Kronholm

Eva Malmström Ålder: 53 Bor: I Sollentuna, i villa från 1923 Familj: Man Yrke: Ny föreståndare för Wallenberg Wood Science Center, WWSC. Avdelningschef för Ytbehandlingsteknik vid KTH:s skola för kemi, bioteknologi och hälsa. Professor vid Fiber- och polymerteknologi.

Wallenberg Wood Science Center, WWSC

  • Centrets verksamhet är inriktad på grundläggande forskning och tar fram kunskap som bas för en ny generation av innovativa material från trä.
  • Fokus är på nanoteknik och skräddarsydda material från trä, cellulosa, lignin och hemicellulosa.
  • Med KTH som huvudman, och Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (KAW) som huvudsaklig finansiär, har forskningscentret tagit fram en rad uppmärksammande innovationer sedan starten 2008. Exempel är cellulosa-tråd baserad på fibriller (ett material starkare än både stål och aluminium), och genomskinligt trä.