Till innehåll på sidan

Miljöskatter får företag att investera i forskning

Porträtt av Christian Thomann
Christian Thomann, universitetslektor och en av forskarna bakom studien.
Publicerad 2022-10-24

Företag med utsläpp som drabbas av miljöskatter investerar mer i forskning och utveckling. Det visar en internationell studie som två Indekforskare ligger bakom.

Ambitiösa miljömål kräver verktyg för att samhället ska ställa om. Miljöskatter är ett sådant instrument som genom prismekanismer ska få företag att släppa ut mindre genom att gå över till renare produktionsteknik. Skatterna handlar inte bara om att få tillskott till statskassan utan motivera företag att bli av med kostnaderna för skatterna, och samhället får miljöförbättringar på köpet.

– Det är en win-win situation. Och nu ser vi att det fungerar. De företag som drabbas av miljöskatter investerar i kunskap som ska få ner skatterna, säger Christian Thomann, en av de två forskare på Indek som varit med i en internationell studie som nyligen publicerats i prestigefyllda The Review of Financial Studies.

De som har mest att vinna på att ta till sig extern kunskap och tekniskt kunnande är med stora utsläpp. Här handlar det om stora företag. Studien visar att de väljer att ta del av befintlig forskning för att minska utsläpp i stället för att själva ta fram innovationer.

– Det kan vara en cementtillverkare som anställer någon att implementera teknik sprungen ur den senaste forskningen till befintliga anläggningar. Men det kan också handla om samarbeten med universitet och högskolor eller forskningsinstitut som har tagit fram ny teknik eller att man anställer någon därifrån. Som forskare är det skoj att se att man tar del av forskningsresultat som är allmänt tillgängliga, säger Christian Thomann.

– Det här visar också att miljöskatter leder till beteendeeffekter när det gäller företagens utgifter för forskning och utveckling. Det är något som man hade hoppats på men som vi nu har kunnat visa på.

Miljöskatterna utgörs av skatter på energi, transporter, föroreningar och naturresurser. Förra året (2021) uppgick miljöskatterna i Sverige drygt 103 miljarder kronor (källa SCB).

Text: Anna Gullers

Läs publikationen här

Kontakt