Till innehåll på sidan

Experter vid KTH: Det nya coronaviruset

Vid KTH studerar ett antal forskare olika aspekter av det nya coronaviruset och covid-19. Här är ett axplock bland dem som gör allt från att sprida kunskap om hur pandemin påverkar samhället till att undersöka hur viruset sprider sig.

Snabbare resultat från coronatester

Cecilia Williams är professor och forskningsledare i Williams-labbet på SciLifeLab. Hennes forskargrupp fokuserar på att förstå viktiga molekylära mekanismer i cancer, med målet att kunna föreslå bättre cancerbehandlingar och förebyggande metoder. Aktuellt forskningsprojekt är att snabba upp sjukhusens standardtester för covid-19.

Styrkor och svagheter med smittspridningsmodeller

Joakim Jaldén är professor i signalbehandling vid KTH och jobbar bland annat med att granska matematiska modeller för hur det nya coronaviruset sprider sig. Till sin hjälp har Joakim Jaldén matematik och olika datorbaserade verktyg, och han besitter en djup kompetens om styrkor och svagheter med den här typen av komplexa modeller.

Så sprids det nya coronaviruset i inomhusluften

Ivo Martinac är professor i installationsteknik på KTH och bland annat expert på inomhusklimat samt installations- och energisystem i byggnader. Han har ansvarat för ett seminarie om hur inomhusluftkvalitet i kommersiella och offentliga byggnader ska hanteras under coronapandemin. Han har också medverkat vid framtagning av utbildning kring coronasäkring samt allmänna råd avseende hantering av covid-19 i inomhusmiljöer (som vice ordförande för REHVA). Ivo Martinac deltog i ett upprop med i syfte att styrka och informera om att covid-19 under vissa förutsättningar kan spridas via luften och ej endast som droppsmitta. Detta ledde till att WHO officiellt ändrade sin ståndpunkt och tillkännagav att covid-19 kan spridas i aerosolform som luftburen smitta.

Pandemin och ekonomin

Pontus Braunerhjelm är professor i nationalekonomi och har ingått i Omstartskommissionen, initierad av Stockholms Handelskammare för att ge konkreta förslag på hur politiken kan bidra till att kickstarta svensk ekonomi efter coronakrisen. Pontus Braunerhjelm satt med som expert inom entreprenörskap, innovation och näringslivsfrågor.

Gustav Martinsson är lektor i finansiell ekonomi på KTH. Enligt honom pratar ekonomer om att det finns olika typer av lågkonjunkturer. Om finanskrisen 2008 var formad som ett "U" antar coronakrisen snarare formen av ett "V". Ur ett ekonomiskt perspektiv är "V"-krisen bättre.

Så sprider viruset sig

Philip E. Paré är verksam som forskare vid avdelningen för reglerteknik på KTH. Där arbetar han med att utveckla modeller som beskriver hur coronaviruset sprider sig i samhället.

Utveckling av antikroppstester

Sophia Hober, Peter Nilsson och My Hedhammar har utvecklat en storskalig metod för att säkerställa om individer haft covid-19. Bra tester av den här typen ger ett säkrare beslutsunderlag för att avgöra vilka personer som kan återgå till arbetet utan att föra smittan vidare, vilket är av särskild vikt för personer som arbetar inom sjuk- och äldrevård. 

Niclas Roxhed, universitetslektor på avdelningen mikro- och nanosystem, och Jochen Schwenk, professor vid avdelningen affinitetsproteomik, studerar möjligheten till antikroppstester i hemmet. 

Vattenprover visar pandemins utveckling

Zeynep Cetecioglu Gurol, universitetslektor vid avdelningen resursåtervinning, leder ett forskningsprojekt om hur avloppsvatten kan ge viktig information om coronapandemins utveckling och tidigt förvarna om en ny virusvåg. David Nilsson är föreståndare för KTH Vattencentrum, som är med och finansierar forskningsarbetet.

Så påverkar covid-19 bostadsmarknaden

Varselvågen och stigande arbetslöshet i kölvattnet efter coronaviruset kan slå mot bostadsmarknaden. Anna Granath Hansson och Mats Wilhelmsson berättar om deras syn på saken:

Synliggör bakterier och virus

När det är dags att bygga eller renovera sjukhus är det viktigt att ta hänsyn till hur bakterier och virus sprider sig i luften på intensivvården och i operationssalar. Detta jobbar bland andra KTH-forskaren Christophe Duwig med.

Bättre diagnostik genom bildanalys och AI

Mats Danielsson, professor i medicinsk bildteknik, forskar på hur bildanalys och artificiell intelligens kan förbättra diagnostiken av covid-19-patienter. Genom att utvärdera lungröntgenbilder hoppas man kunna skapa mer träffsäkra prognoser.

Att studera och jobba på distans

Kristina Palm är docent i industriell arbetsvetenskap från KTH och vet hur vi bäst är verksamma på behörigt avstånd från coronaviruset.

I flera artiklar berättar hon bland annat om "Tomatklocktekniken" och hur chefer ska leda sina hemmajobbande kollegor.

Jan Gulliksen är professor i människa-datorinteraktion, samt vicerektor för digitalisering på KTH. Han var ordförande i Digitaliseringskommissionen 2012-2016, och är ledamot i regeringens digitaliseringsråd. Jan Gulliksen har främst forskat kring användbarhet och tillgänglighet och användarcentrerad systemdesign samt om hur vår arbetsmiljö påverkas av digitaliseringen.​​​​​​​

Så begränsar covid-19 hur vi rör oss

Ann Legeby är professor i ämnet Tillämpad stadsbyggnad och genomför just nu en studie hur coronautbrottet påverkar hur vi rör oss i städer som Göteborg och Stockholm.