Till innehåll på sidan

Experter vid KTH: Energi

Här hittar du som är journalist tips på experter vid KTH som forskar om energi och dess olika områden.

Lars Nordström, professor i IT-system för elkraftsstyrning på KTH. På meritlistan finns expert på smarta elnät för EU-kommissionens räkning.
Profil: Lars Nordströms profilsida
Telefon: 08 - 790 68 30
E-post: larsno@kth.se
Område: smarta elnät, styrsystem för elnät, ICT, energilager, elbilar

Pär Olsson, professor i fysik och expert på kärnenergiteknik med fokus på materialfrågor. Huvudsakliga forskningsområden är materialutveckling, bränsleutveckling och strålskador på material.
Profil: Pär Olssons profilsida
Telefon: 073 - 765 05 38
E-post: polsson@kth.se
Område: nästa generations kärnkraftsreaktorer, små modulära reaktorer, material för kärnteknik och extrema miljöer.

Carina Lagergren, professor i kemiteknik med inriktning mot elektrokemiska strömkällor.
Profil: Carina Lagergrens profilsida
Telefon: 08 - 790 65 07
E-post: carinal@kth.se
Område: bränsleceller, energilagring, elektrolys

Göran Lindbergh, professor i elektrokemi. Föreståndare för forskningscenter kring produktion, användning och lagring av vätgas.
Profil: Göran Lindberghs profilsida
Telefon: 08 - 790 81 43
E-post: gnli@kth.se
Område: bränsleceller, batterier, elektrokemi

Lina Bertling Tjernberg, professor i elkraftnät. Har bland annat deltagit i regeringens nationella råd för smarta elnät.
Profil: Lina Bertling Tjernbergs profilsida
Telefon: 08 - 790 90 45
E-post: linab@kth.se
Område: omställning av energisystemet, smarta elnät

Sonja Berlijn, professor i hållbara integrerade energisystem. Tidigare forskningsdirektör på norska Statnett, motsvarande Svenska Kraftnät.
Profil: Sonja Berlijns profilsida
Telefon: 08 - 790 43 05
E-post: berlijn@kth.se
Område: digitaliserade elsystem, innovation, sektorintegrering, dekarbonisering (CO2 reduction, decarbonisation), förnybara energisystem

Janne Wallenius, professor i reaktorfysik. Expert på att utvinna mer energi ur redan använt kärnbränsle. Huvudsakligt forskningsområden är design och säkerhetsanalys av blykylda reaktorsystem.
Profil: Janne Wallenius profilsida
Telefon: 073 - 765 05 15
E-post: janne@neutron.kth.se
Område: nästa generations kärnkraftsreaktorer, blykylda reaktorer, små modulära reaktorer

Lennart Söder, professor i elkraftsystem. Han har också bland annat arbetat med stabiliteten i elsystemet.
Profil: Lennart Söders profilsida
Telefon: 08 - 790 89 06
E-post: lsod@kth.se
Område: vindkraft, elsystem, reglering av vattenkraft, elmarknad, elektriska fordon.

Cecilia Katzeff, docent i människa-datorinteraktion. Forskar om människans roll i smarta elnät och användning av digital teknik kopplad till hushållets energianvändning.
Profil: Cecilia Katzeffs profilsida
Telefon: 08 - 790 88 13
E-post: ckatzeff@kth.se
Område: smarta elnät, beteende, människa-datorinteraktion

Andrew Martin, professor i energiteknik. Har bland annat koordinerat tre EU-projekt rörande forskningsinfrastruktur för bioenergi. Forskar om vattenrening, bland annat hur den kan göras energisnålare och billigare. Läkemedelsrester i avloppsvattnet är ett problem som han också arbetar med.
Profil: Andrew Martins profilsida
Telefon: 08 - 790 74 73
E-post: andrew@energy.kth.se
Område: biobränsle, membrandestillering, polygenerering, solenergi

Björn Palm, professor i energiteknik. Leder avdelningen för Tillämpad termodynamik och kylteknik. Björn Palms forskning inom ämnesområdet har stort fokus på ökad energieffektivitet och minskad miljöpåverkan av energiomvandlingar i byggd miljö. Ett speciellt fokus ligger på värmepumpar, kylanläggningar, köldmedier samt på värmeväxlare och värmeöverföring.
Profil: Björn Palms profilsida
Telefon: 08 - 790 74 53
E-post: bpalm@energy.kth.se
Område: energieffektivitet, termodynamik, kylteknik

Viktoria Martin, professor i energiteknik. Bedriver forskning kring lagring av värme och kyla. Energilagring i olika typer av system som byggnader, industriella processer och fjärrenergisystem är något Viktoria Martin arbetar med.
Profil: Viktoria Martins profilsida
Telefon: 08 - 790 74 84
E-post: viktoria.martin@energy.kth.se
Område: termokemi, materialvetenskap, energilagring

Per Lundqvist, professor i energiteknik och har aktivt utvecklat delar av KTH:s utbildning inom området. Han har arbetat med KTH Live-in-Lab där olika energilösningar testas i praktiken i ett studenthus och 2000-2006 satt han i FN:s klimatpanel.
Profil: Per Lundqvist profilsida
Telefon: 08 - 790 74 52
E-post: perlund@kth.se
Område: global uppvärmning, energiteknik

Per Högselius, professor i teknikhistoria. Expert på energikriser, transnationella system och geopolitiska beroenden.
Profil: Per Högselius profilsida
Telefon: 08 - 790 85 15
E-post: perho@kth.se
Område: Ryssland, Östersjön, geopolitik, energisystem

Carlo Fischione, professor. Forskar om att optimera och skapa Sakernas internet (Internet of Things). Arbetet inkluderar hur Sakernas internet ska tillämpas i och kopplas till energisystemet.
Profil: Carlo Fischiones profilsida
Telefon: 073 - 632 25 61.
E-post: carlofi@kth.se
Område: trådlös teknik, Sakernas internet, distribuerad maskininlärning, optimeringsteori.

Christophe Duwig, professor och vice föreståndare för KTH:s energiplattform. Forskar om återvinning av spillvärme och energieffektivitet i industri, negativa utsläpp/CO2-infångning, processsimulering och -uppskalning, digitalisering av kemiska och termodynamiska processer.
Profil: Christophe Duwigs profilsida  
E-post: duwig@kth.se
Telefon: 073 - 765 22 62.
Område: gasreningsprocesser, spillvärmeåtervinning, energieffektivitet, tekniker för negativa utsläpp.

Innehållsansvarig:press@kth.se
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2024-01-25