Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Göran Lindbergh

Profilbild av Göran Lindbergh

PROFESSOR, AVDELNINGSCHEF

Detaljer

Adress
TEKNIKRINGEN 42, PLAN 5
HEAD OF DIVISION

Forskare

Forskar-ID

Kurser

Batterier (CK2300), examinator, kursansvarig, lärare | Kurswebb

Batterier (CK206V), examinator, lärare | Kurswebb

Elektriska transportsystem (EJ2440), lärare | Kurswebb

Elektrodkinetik (FCK3504), lärare | Kurswebb

Energilagring (MJ2386), lärare | Kurswebb

Examensarbete inom Teknisk kemi, grundnivå (KA103X), assistent | Kurswebb

Examensarbete inom kemiteknik, avancerad nivå (KE200X), examinator | Kurswebb

Kemisk Processteknik (KE1175), assistent | Kurswebb

Koldioxidneutralt energi- och transportsystem (CK2010), lärare | Kurswebb

Processdesign för industri och samhälle (KE2325), lärare | Kurswebb

Projekt i kemiteknik (KE2910), examinator | Kurswebb

Projekt i kemiteknik (KE2905), examinator | Kurswebb

Teknisk kemi (KE1140), examinator, kursansvarig, lärare | Kurswebb

Teknisk kemi (KE1150), examinator, kursansvarig, lärare | Kurswebb

Tillämpad elektrokemi (KE2110), lärare | Kurswebb

Tillämpad elektrokemi (CK205V), lärare | Kurswebb

Vätgas (CK2320), lärare | Kurswebb

Profilbild av Göran Lindbergh