Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Johan Silfwerbrand

Profilbild av Johan Silfwerbrand

PROFESSOR

Detaljer

Arbetar vid

BETONGBYGGNAD

Adress
BRINELLVÄGEN 23
Mobil 0707264005

Forskare

Forskar-ID

Om mig

Idag professor; lärare, handledare, forskare och administratör.

Examina etc., KTH: Civilingenjör i väg- & vattenbyggnad 1982, TeknD i byggnadsstatik 1987, docent 1990. Tjänster & uppdrag vid KTH: Assistent 1982, forskarassistent 1988, universitetslektor 1995, biträdande professor 1997, programansvarig Väg- & vattenbyggnad 1999-2002, professor 2000, prefekt för institutionen för byggvetenskap 2014-2021.

Anställningar vid CBI Betonginstitutet (tidigare Cement och Betonginstitutet): forskare 1991-95, institutschef & vd 2002-13.

Aktiv inom Svenska Betongföreningen, Sveriges Bygguniversitet, SIS, American Concrete Institute (ACI) & fédération internationale du béton (fib).

Mina intressen omfattar betongreparationer, betongkonstruktioner, betongvägar, industrigolv, fiberbetong, självkompakterande betong, betong & brand, hållbart betongbyggande.


Kurser

Betongbyggnad (AF2101), lärare | Kurswebb

Betongbyggnad, fortsättningskurs (AF2102), lärare | Kurswebb

Brokonstruktion (AF2201), lärare | Kurswebb

Brokonstruktion fortsättningskurs (AF2203), lärare | Kurswebb

Byggkonstruktionslära, grundkurs (AF1005), lärare | Kurswebb

Byggmaterial, grundkurs (AF1301), lärare | Kurswebb

Examensarbete inom betongbyggnad, avancerad nivå (AF213X), examinator | Kurswebb

Examensarbete inom bro- och stålbyggnad, avancerad nivå (AF223X), examinator | Kurswebb

Examensarbete inom byggteknik och design, grundnivå (AF179X), examinator | Kurswebb

Examensarbete inom strömnings-och klimatteknik , avancerad nivå (AF259X), examinator | Kurswebb

Konstruktionsteknik 2 (AF1747), examinator, lärare, kursansvarig | Kurswebb

Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik och risk och säkerhet för byggnadsverk (AF2023), examinator, lärare | Kurswebb

Vägdimensionering, byggande och underhåll (AF2903), lärare | Kurswebb