Skip to main content

Lena Gumaelius

Profile picture of Lena Gumaelius

Associate Professor

Details

Telephone
Address
OSQUARS BACKE 31

About me

Jag, Lena Gumaelius, är sedan 2017 lektor i Teknikvetenskapens Lärande vid avdelningen Lärande på KTH. Jag forskar om teknikundervisning och ingenjörsutbildning sedan några år tillbaka. I grunden är jag civilingenjör i kemiteknik och har också forskat inom vattenrening, både i svenska och afrikanska vatten. Från 2006 fram till 2012 var jag föreståndare på Vetenskapens Hus, ett mycket intressant och spännande uppdrag som väckte mitt intresse för pedagogik och forskning inom detta fält. Under tiden 2011-2017 har jag arbetat som chef för avdelningen Lärande och också för Skolan Teknikvetenskapens kommunikation och lärande vilken lades ner på KTH i slutet av 2017. Sedan januari 2018 arbetar jag som forskare och lärare.


Courses

Litterature Course; Education and Communication in Technology Sciences (FLF3004), examiner | Course web

Litterature Course; Education and Communication in Technology Sciences (FLF3003), examiner | Course web

Litterature Course; Education and Communication in Technology Sciences, I (FLF3005), examiner | Course web

Profile picture of Lena Gumaelius

Publications

Publication list