Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Johan Spross

Profilbild av Johan Spross

Forskare

Detaljer

Adress
BRINELLVÄGEN 23

Forskare

Forskar-ID

Om mig

Jag är anställd som forskare på Avdelningen för jord- och bergmekanik och blev antagen som docent vid KTH i maj 2019. Under 2019-2024 kommer jag i tre omgångar att vistas i München som gästforskare vid Engineering Risk Analysis Group på Technische Universität München. Mitt forskningsområde är risk- och säkerhetsanalys vid byggande i jord och berg. Framförallt arbetar jag med hur sannolikhetsbaserade  beräkningsmetoder kan användas för att hantera risker och osäkerheter på ett rationellt sätt som minimerar kostnader och resursanvändning under konstruktionens livscykel, samtidigt som samhällets säkerhetskrav uppfylls. Utöver mitt arbete på KTH är jag också ledamot i styrelsen för IEG 2.0, samt ledamot i Svenska geotekniska föreningens riskkommitté. Jag tar mig även an mindre expertuppdrag i egen firma, GeoSpross AB.

I grundutbildningen undervisar jag framförallt i kurserna Geologi och geoteknik, Geoteknik med grundläggning, Bergmekanik, Tillämpad statistik, samt Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik och risk och säkerhet för byggnadsverk. Jag är också studierektor för Byggvetenskaps doktorandprogram.


Kurser

Bergmekanik (AF2602), kursansvarig, lärare | Kurswebb

Bergteknik och tunnlar (AF2610), kursansvarig, lärare | Kurswebb

Examensarbete inom jord- och bergmekanik, avancerad nivå (AF263X), lärare | Kurswebb

Forskning inom byggvetenskapen (FAF3008), kursansvarig | Kurswebb

Geoteknik (AF1758), assistent | Kurswebb

Geoteknik med grundläggning (AF1601), kursansvarig, lärare | Kurswebb

Geovetenskap och geoteknik (AL1302), lärare | Kurswebb

Geovetenskap och markanvändning i praktiken (AL1300), lärare | Kurswebb

Granskning av byggvetenskapliga artiklar (FAF3010), kursansvarig | Kurswebb

Teknisk geologi (AE2401), lärare | Kurswebb

Tillämpad statistik (SF1910), lärare | Kurswebb

Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik och risk och säkerhet för byggnadsverk (AF2023), lärare | Kurswebb