Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Nanomagnetism kan förbättra framtidens mobiltelefoner

Anna Delin, professor vid Institutionen för tillämpad fysik på KTH, forskar om kvantmekaniska beräkningar. Foto: Sofia Nyström
Publicerad 2019-06-26

Anna Delin, professor vid Institutionen för tillämpad fysik på KTH forskar om kvantmekaniska beräkningar om hur vi genom magnetisk nanoteknik, eller spinntronik, kan komma att revolutionera hur vi överför och lagrar data i framtidens datorer, mobiltelefoner och elektronik.

Under senare år har hon särskilt börjat intressera sig för magnetisk dynamik, dvs hur magnetismen ändras som funktion av tid. Magnetiska rörelser kan överföra magnetisk information och ändra magnetismen i ett material, och de kan också utgöra nanomagnetiska objekt i sig själva.
– Exempel på ett dynamiskt nanomagnetiskt objekt är skyrmioner, som är en ovanligt stabil variant av magnetisk virvelrörelse som kan existera på vissa typer av magnetiska ytor och lätt kan röra sig över ytan och på det sättet överföra information från ett ställe till ett annat, säger Anna Dalin om forskningen som bidrog till att hon blev tilldelad Kungliga Vetenskaps-Societetens personliga pris.
– Det känns kul att bli uppmärksammad, det ger extra energi till forskningen.

På sidan om sin forskning är Anna tillförordnad skolchef vid Skolan för teknikvetenskap.
Skolan för teknikvetenskap är en stor och komplex organisation med många passionerade och hårt arbetande medarbetare. I min roll som tillförordnad skolchef har jag möjlighet att verka för att denna organisation ska fungera så bra som möjligt så att vi kan åstadkomma utbildning och forskning av högsta kvalitet baserat på de resurser som finns. Det ger mig mindre tid till min egen forskning men det är en intressant och givande utmaning, säger hon.

Om nanomagnetism

Nanomagnetism är ett forskningsfält där man studerar och försöker förstå magnetiska fenomen i mycket små objekt vars storlek typiskt bara mäter några nanometer, dvs några miljarddels meter. Anna Delins forskningsmetod innebär att hon gör kvantmekaniska beräkningar med hjälp av kraftfulla datorer, i syfte att beskriva och analysera den kvantmekaniska vågfunktionen i material och nanosystem.

Text: Sofia Nyström