News feed

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

In the News feed, you find updates for pages, schedule and posts from teachers (when aimed also at earlier registered students).

May 2018
Event Omtenta, 5 June 2018 08:00
Changed by scheduling staff 7 May at 11:37
Show more similar (2)
Event Omtenta, 7 June 2017 08:00
Changed by scheduling staff 7 May at 10:27
Event Omtenta, 8 June 2016 08:00
Changed by scheduling staff 13 May 2016
February 2013
under General

Teacher Ines Ezcurra created page 11 February 2013

Teacher Ines Ezcurra changed the permissions 11 February 2013

Kan därmed läsas av alla och ändras av lärare.

Teacher Ines Ezcurra changed the permissions 9 January 2014

Kan därmed läsas av lärare och ändras av lärare.

Teacher Ines Ezcurra changed the permissions 28 January 2014

Kan därmed läsas av alla och ändras av lärare.
 

Teacher Ines Ezcurra created page 11 February 2013

Teacher Ines Ezcurra changed the permissions 11 February 2013

Kan därmed läsas av alla och ändras av lärare.
 
under General

Teacher Ines Ezcurra created page 11 February 2013

Teacher Ines Ezcurra changed the permissions 11 February 2013

Kan därmed läsas av alla och ändras av lärare.
 
February 2012
Page -
under Course wiki

Ines Ezcurra created page 19 November 2010

Ines Ezcurra edited 21 February 2012

Welcome to Plant Biotechnology 20112 ! ines

I look forward to meeting you all, and to discussing with you an exciting, important and controversial field of research. The course will start on Wednesday januari 198, 20112, at 135 hs room FB51 The schedule is now online, small adjustments may still occur. Ines Ezcurra, course organizer

 
November 2011
Event Tentamen, 4 February 2012 09:00
Changed by scheduling staff 31 March 2012
Show more similar (1)
Event Tentamen, 11 January 2011 09:00
Created by scheduling staff 9 October 2011
November 2010
under General

Ines Ezcurra created page 19 November 2010

 
under General

Ines Ezcurra created page 19 November 2010

 
under General

Ines Ezcurra created page 19 November 2010

 
Feedback News