Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Bonussystem

Kursen examineras bland annat genom en tentamen, och till denna tentamen kan man få bonuspoäng och tillgodoräknade uppgifter på följande sätt:

  • 4 st frivilliga hemtal; ger maximalt 1 poäng/hemtal på tentans E-del
  • 2 st laborationer; ger 1 poäng på tentans E-del för varje labbrapport som ges omdömet VG
  • Det kommer att ske en frivillig kontrollskrivning (KS) på övningstillfälle 5:
    • KS-en kan ge E eller C (eller F) i betyg
    • Betyg E på KS-en gör att uppgift 1 på tentans E-del är godkänd (motsvarar 4p på tentan)
    • Betyg C på KS-en gör att uppgift 1 på tentans C-del är godkänd (motsvarar 4p på tentan)

Maximalt kan man alltså ha 6p plus en tillgodoräknad uppgift på tentans E-del, och en tillgodoräknad uppgift på tentans C-del redan innan man börjar skriva. Det lönar sig alltså att hänga med under kursen!

OBS! Dina bonuspoäng gäller för tentan och omtentan under denna kursomgång, och försvinner sedan för alltid!

Teacher Johan Boye created page 25 August 2014

Teacher Johan Boye changed the permissions 26 August 2015

Kan därmed läsas av alla och ändras av lärare.