Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Registrering

Om denna kurs är obligatorisk för dig (speciellt om du går årskurs 2 på Datateknik) så bör du vara registrerad utan att behöva göra någonting aktivt.

Om du har gått kursen ett tidigare år men vill göra klart den i år så ska du omregistrera dig. Detta kan du göra med ett mail till CSCs studentservice. (Lärarna på kursen har inte rättigheter att omregistrera studenter).

Om denna kurs är valbar eller frivillig för dig så kan du registrera dig via Mina Sidor. Om kursen inte dyker upp där, eller om du av något skäl har problem med registreringen, så kontakta CSCs studievägledning. (Lärarna på kursen har inte några möjligheter att hjälpa till med registrering).

Om du är registrerad bör kursen synas när du loggar in i systemet Rapp. Kontrollera detta! (Viktigt eftersom all resultatrapportering sker via Rapp). Om du inte kan se kursen i Rapp, kontakta CSCs studentservice eller studievägledningen enligt ovan.

Teacher Johan Boye created page 2 September 2014

Teacher Johan Boye changed the permissions 28 August 2015

Kan därmed läsas av alla och ändras av lärare.