Logik för dataloger

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Logga in till din kurswebb

Du är inte inloggad på KTH så innehållet är inte anpassat efter dina val.

Kursen ger en introduktion till matematisk logik och dess tillämpningar inom datalogi. Du får lära dig:

  • använda logik för att formalisera egenskaper hos datastrukturer, algoritmer och datorsystem
  • genomföra bevis för att härleda slutsatser utifrån givna premisser
  • behärska olika bevistekniker, såsom naturlig deduktion, induktion. s.k. Hoare-logik för programverifikation, och temporal-logik för systemverifikation
  • förstå hur logiska formler kan ges en precis matematisk (modell-teoretisk) innebörd
  • behärska grunderna för automatisk deduktion
  • förstå och resonera kring viktiga egenskaper hos bevissystem, såsom sundhet, fullständighet och avgörbarhet

Lärare

Ingen aktivitet senaste månaden. Gå till Nyhetsflödet för att se äldre.

Feedback Nyheter