Kurslitteratur

 

course book

Michael Huth, Mark Ryan

Logic in Computer Science
Cambridge University Press 2004 (2nd edition)
ISBN 0 521 54310X

Borde finnas i Kårbokhandeln i början av perioden.

Vi kommer ta upp följande kapitel: Kap 1 till och med 1.5.1
(s 1-58), kap 2 fram till 1.6.1 (s 93-139), kap 3.1 och 3.4,
kap 4 till och med 4.3.(s 256-292)

Här är ett kompendium som innehåller lösningar till ett antal viktiga uppgifter (framförallt från kursboken), många av vilka betraktas under övningarna.

Följande papper diskuterar formaliseringen av deklarativa meningar i predikatlogik.

Teacher Johan Boye created page 26 August 2014

Teacher Johan Boye changed the permissions 28 August 2015

Kan därmed läsas av alla och ändras av lärare.
Feedback News