Post archive

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Posts appear on your news feed together with other events in reverse chronological order (latest first) and grouped by month.

If you cannot find a post here, it may belong to non-selected course rounds/ groups.

June 2017

07 June 16.06Johan Karlander (Teacher)Accessible to the whole world
För redovisning av kvarvarande labbar se: KTH/KURSWEBBEN/LABBVECKA

April 2017

27 April 16.04Johan Karlander (Teacher)Accessible to the whole world
Resultat från omtentan den 12 april finns inrapporterade nu.

February 2017

03 February 15.39Johan Karlander (Teacher)Accessible to the whole world
Inrapporteringen av tentaresultaten är nu avslutad.

02 February 21.16Johan Karlander (Teacher)Accessible to the whole world
Uppgradering av betyg till A/B kan i vissa fall dröja till imorgon (fredag 3/2).

01 February 16.39Johan Karlander (Teacher)Accessible to the whole world
Inrapportering av tentaresutat sker nu och under de kommande timmarna. Vissa studenter som har fått betyg C ...

January 2017

27 January 14.58Johan Karlander (Teacher)Accessible to the whole world
De som inte redovisat labbarna har nu möjlighet att göra det fredag den 3 februari kl 13-16 (drop-in men kom ...

11 January 10.05Johan Karlander (Teacher)Accessible to the whole world
Det är som vissa märkt fortfarande en viss eftersläpning i inrapporteringen av resultat från labb och hemtal. ...

December 2016

01 December 13.38Johan Karlander (Teacher)Accessible to the whole world
Det är ett labb-pass i eftermiddag (1 dec). Det är i första hand avsett för studenter som vill ha hjälp med ...

November 2016

23 November 13.40Johan Karlander (Teacher)Accessible to the whole world
Jag påminner om att det finns möjlighet att redovisa labb 1 imorgon (24 nov) kl 14-18.

August 2016

24 August 11.42Johan Karlander (Teacher)Accessible to the whole world
Det står i schemat att det är föreläsning idag 24 aug. Det stämmer inte. Jag vet inte hur den föreläsningen ...

October 2015

06 October 10.21Artem LosAccessible to the whole world
I hemtal2, får vi använda oss av en till kvantifikator, dvs. "unique existential ...

Feedback News