Videoföreläsning för kapitel 1 till 3 finns nu tillgänglig i Scalable Learning. Se länk under Lecture notes and video. 

Ni ska ha tittat på video och svarat på kontrollfrågorna senast måndag 30 mars.