Differential Equations I

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Kurslitteratur: 

Dennis G. Zill,  Differential Equations with Boundary-value Problems. 9th-edition, Nelson Education, 2016.  ISBN : 978-1-337-55988-1

Boken finns att läsa online på KTH: s bibliotekswebbplats. Jag rekommenderar att du använder den nionde upplagan. Om du har den 8: e upplagan (eller 7: e), kolla här, övningsnumreringen är ibland annorlunda. Vi vet inte om det finns skillnader i huvudtexten eller inte.

 

OBS: Studenter som var registrerade på kursomgången för SF1633 som gick under vårterminen VT23, kan inte anmäla sig till kurser i differentialekvationer (SF1633) under hösterminen HT23, och kan inte skriva några tentor under hösten 2023. Detta gäller också för omtentamen i december 2023. För dessa studenter kommer nästa möjlighet att skriva en tenta eller omtenta för SF1633 att vara på vårterminen VT24.

.

.

.

.

.


============= OBS: GAMMAL INFO NEDAN ===========

För info om SF1633 HT18 (alla program), se

https://people.kth.se/~kurlberg/sf1633-ht18/

För info om SF1633 HT17 (alla program), se

https://people.kth.se/~kurlberg/sf1633-ht17/

.

.

.

.

.

.

========================= OBS: GAMMAL INFO NEDAN ==========================

Välkommen till kursen SF1633 Differentialekvationer I, läsåret 2016-17!

Till vänster finns information om kursen. Tänkt på att man måste logga in för att all information ska bli synlig.

Information gällande respektive kursomgång finns under "HT 2016 CINEK2", "HT 2016 CENMI2 m.fl.", "HT 2016 CMATD2 m.fl."

Här finns ett lösningsförslag till tentamen 2016-10-24.

Här finns ett lösningsförslag till kompletteringen 2016-11-16.

Här finns ett lösningsförslag till tentamen 2016-12-19.

Här finns ett lösningsförslag till kompletteringen 2017-01-24.

Komplettering till Tentamen 2016-12-19: För dem som fick betyget Fx vid tentamen den 19 december 2016 ges möjlighet att komplettera tisdagen den 24 januari kl 17-19. (Plats meddelas via emejl senast onsdagen den 18 januari). Kompletteringen består av ett skriftligt prov. Man kompletterar den modul (av tre) som saknas (inte är godkänd). Formelsamlingen Beta är ett tillåtet hjälpmedel. Man behöver ej anmäla sig till kompletteringen.

Förtydligande inför omtentamen den 19 december (från lärarinlägget till höger): Endast moduler som är godkända via lappskrivningarna (denna kursomgång) får tas med till omtentamen den 19 december. Är man t ex godkänd på LS 1 måste man göra moduluppgift 2 och 3 på omtentamen för att bli godkänd.

Är man godkänd på kursen (minst betyg E) och villl plussa behöver man endast göra del II på tentamen.

För frågor rörande kursregistrering och tentamen, se "Vanliga frågor" till vänster.

Teachers

Feedback News