Differential Equations I

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

För info om SF1633 HT20 (alla program), se

https://kth.instructure.com/courses/20319

OBS: Plussning i SF1633 är inte tillåten under höstterminen HT20.

.

.

.

.

.

.


============= OBS: GAMMAL INFO NEDAN ===========

För info om SF1633 HT18 (alla program), se

https://people.kth.se/~kurlberg/sf1633-ht18/

För info om SF1633 HT17 (alla program), se

https://people.kth.se/~kurlberg/sf1633-ht17/

.

.

.

.

.

.

========================= OBS: GAMMAL INFO NEDAN ==========================

Välkommen till kursen SF1633 Differentialekvationer I, läsåret 2016-17!

Till vänster finns information om kursen. Tänkt på att man måste logga in för att all information ska bli synlig.

Information gällande respektive kursomgång finns under "HT 2016 CINEK2", "HT 2016 CENMI2 m.fl.", "HT 2016 CMATD2 m.fl."

Här finns ett lösningsförslag till tentamen 2016-10-24.

Här finns ett lösningsförslag till kompletteringen 2016-11-16.

Här finns ett lösningsförslag till tentamen 2016-12-19.

Här finns ett lösningsförslag till kompletteringen 2017-01-24.

Komplettering till Tentamen 2016-12-19: För dem som fick betyget Fx vid tentamen den 19 december 2016 ges möjlighet att komplettera tisdagen den 24 januari kl 17-19. (Plats meddelas via emejl senast onsdagen den 18 januari). Kompletteringen består av ett skriftligt prov. Man kompletterar den modul (av tre) som saknas (inte är godkänd). Formelsamlingen Beta är ett tillåtet hjälpmedel. Man behöver ej anmäla sig till kompletteringen.

Förtydligande inför omtentamen den 19 december (från lärarinlägget till höger): Endast moduler som är godkända via lappskrivningarna (denna kursomgång) får tas med till omtentamen den 19 december. Är man t ex godkänd på LS 1 måste man göra moduluppgift 2 och 3 på omtentamen för att bli godkänd.

Är man godkänd på kursen (minst betyg E) och villl plussa behöver man endast göra del II på tentamen.

För frågor rörande kursregistrering och tentamen, se "Vanliga frågor" till vänster.

Teachers

Feedback News