KTH Kista Examensarbete, Presentationsseminarium, grundnivå

Log in to your group web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Presentationer av examensarbeten för högskoleingenjör och kandidat

I denna grupp, som är publik i relevanta delar, annonseras muntliga presentationer av examensarbeten på grundnivå för kandidat och högskoleingenjörer, se länken "Nyhetsflöde".
Presentationer är öppna för alla som är intresserade av att komma och lyssna. Sker presentationen på ett företag kan det krävas att du anmäler ditt intresse av närvaro i förväg. Om presentationen sker på ett företag så är platsen oftast i företagets lokaler.

Bokning av presentation görs av läraren i kalendern (länk i högerspalen)

För att annonsera presentationsseminarium, ange följande information i "nyhetsflödet":
Annonsering av presentation skall ske senast en vecka innan presentationen.

  • Presentation av examensarbete Högskoleingenjör / Kandidat / Civilingenjör åk3
  • Titel:
  • Respondent: 
  • Dag, Datum och Tid:
  • Plats: Lokal måste bokas (Examinator bokar)
  • Opponent:
  • Examinator:
  • Språk: Svenska / Engelska
  • Anmälan: Till vem aktiva lyssnare ska anmäla sitt intresse av att delta i seminariet och ställa frågor om examensarbetet, t ex handledare eller examinator
  • Abstract
Feedback News