KTH Kista Examensarbete, Presentationsseminarium, grundnivå

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
 • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
 • Allmänna sidor för hela kursen
 • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
 • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your group web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Presentationer av examensarbeten för högskoleingenjör och kandidat

I denna grupp, som är publik i relevanta delar, annonseras muntliga presentationer av examensarbeten på grundnivå för kandidat och högskoleingenjörer, se länken "Nyhetsflöde".
Presentationer är öppna för alla som är intresserade av att komma och lyssna. Sker presentationen på ett företag kan det krävas att du anmäler ditt intresse av närvaro i förväg. Om presentationen sker på ett företag så är platsen oftast i företagets lokaler.

Bokning av presentation görs av läraren i kalendern (länk i högerspalen)

För att annonsera presentationsseminarium, ange följande information i "nyhetsflödet":
Annonsering av presentation skall ske senast en vecka innan presentationen.

 • Presentation av examensarbete Högskoleingenjör / Kandidat / Civilingenjör åk3
 • Titel:
 • Respondent: 
 • Dag, Datum och Tid:
 • Plats: Lokal måste bokas (Examinator bokar)
 • Opponent:
 • Examinator:
 • Språk: Svenska / Engelska
 • Anmälan: Till vem aktiva lyssnare ska anmäla sitt intresse av att delta i seminariet och ställa frågor om examensarbetet, t ex handledare eller examinator
 • Abstract
Feedback News