Till innehåll på sidan

Courses and studios for Architecture

The two-year master's programme in Architecture consists of three terms of courses and one final term dedicated to the master's degree project. Each term consist of approximately 30 ECTS credits. The courses presented on this page apply to studies starting in autumn 2024.

Year 1

Programmet följer i sin helhet utbildningsplanen för Arkitektutbildningen, avancerad nivå.

Det tvååriga masterprogrammet i arkitektur består terminsvis av:

  • två studioprojekt (12 högskolepoäng vardera)
  • två kurser: orienteringskurs (3 högskolepoäng) och seminariekurs (3 högskolepoäng)

Den avslutande terminen utför studenten ett individuellt examensarbete (30 högskolepoäng).

På det tvååriga masterprogrammet i arkitektur genomför den enskilde studenten sex studioprojekt som ger tillfälle att pröva och utveckla färdigheter på varierade tillämpningsområden och stöd för att reflektera över sitt lärande.

 

Mandatory courses

Year 2

Detta är en preliminär lista över kurser för årskurs 2 för de som påbörjade programmet 2023. Förändringar kan ske. 

Programmet följer i sin helhet utbildningsplanen för Arkitektutbildningen, avancerad nivå.

Det tvååriga masterprogrammet i arkitektur består terminsvis av:

  • två studioprojekt (12 högskolepoäng vardera)
  • två kurser: orienteringskurs (3 högskolepoäng) och seminariekurs (3 högskolepoäng)

Den avslutande terminen utför studenten ett individuellt examensarbete (30 högskolepoäng).

På det tvååriga masterprogrammet i arkitektur genomför den enskilde studenten sex studioprojekt som ger tillfälle att pröva och utveckla färdigheter på varierade tillämpningsområden och stöd för att reflektera över sitt lärande.

 

Mandatory courses