Till innehåll på sidan

Forskarworkshop om 6:e rapporten från IPCC:s arbetsgrupp III

Är du forskare på KTH och arbetar inom ett område som berörs i IPCC:s senaste rapport från arbetsgrupp III? Var med och analysera rapporten och diskutera forskningens roll för klimatåtgärderna. Välkommen till en lösningsorienterad workshop hållen av KTH Climate Action Centre den 4 maj.

Tid: On 2022-05-04 kl 09.00 - 12.00

Plats: KTH Sustainability Office, Teknikringen 1​

Exportera till kalender

KTH Climate Action Centre välkomnar forskare på KTH till en workshop där vi tillsammans analyserar budskapen i IPCC-arbetsgruppens rapport 3. Alla deltagare förväntas bidra med en analys av ”sin” del av rapporten, och syftet med workshopen är att identifiera synergier mellan åtgärder, hinder för åtgärder och forskningens roll.

Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change (ipcc.ch)

Workshopen genomförs i samarbete med andra initiativ på KTH, exempelvis plattformen för industriell transformation och initiativet för Cirkulär ekonomi vid KTH.

Vill du delta i workshopen, anmäl dig här: registration form Researcher workshop 4 May

Program:

 • Introduktion.
  • Rapportens huvudbudskap.
  • Syfte och förväntat resultat av workshopen.
  • Workshopens metodik.
 •   Workshop. I World Café format med tre rundor där vi reflekterar kring följande tre frågor:
  • Hur kan forskning på KTH stötta i arbetet med att uppnå klimatmålen? Finns det några forskningsluckor?
  • Hur kan forskning om klimatomställning på KTH resultera i samhällsaktion och förändring?
  • Vilka förändringar är nödvändiga i samhället för att vi ska kunna uppnå klimatmålen? Vilka är de huvudsakliga intressenterna - och hur kan vi på KTH arbeta tillsammans med dem? Exempelvis näringsliv, politik, civilsamhället, offentliga organisationer.
 • Diskussion, reflektioner, slutsatser, planer framåt.

Vi är tacksamma om du förbereder dig inför workshopen genom att läsa IPCC Summary For Policymakers och reflektera över frågorna ovan.

Läs summeringen på engelska här: IPCC Summary For Policymakers