Till innehåll på sidan

Climate Politics in Action #2 med Rickard Nordin

Rickard Nordin på besök i Climate Action House.
Rickard Nordin på besök i Climate Action House.
Publicerad 2022-05-05

I det andra evenemanget i serien ”Climate Politics in Action” diskuterades svensk klimatpolitik. Studenter fick möjlighet att ställa frågor till Centerpartiets klimat- och energipolitiska talesperson, Rickard Nordin.

När Rickard Nordin, Centerpartiets klimat- och energipolitiska talesperson, kom till KTH Climate Action Centre diskuterades svensk klimatpolitik, både nu och framåt. Studenterna fick här en unik möjlighet att ställa klimatrelaterade frågor direkt till en riksdagsledamot. Deras frågor berörde både hur Sverige bör agera för en klimatomställning, men också Sveriges roll i den globala klimatomställningen.

Samtalet handlade om att trots att Sverige inte står för den största mängden utsläpp av växthusgaser i världen så kan vi, genom att exportera klimatkunskap och metoder för klimatanpassning, främja klimatomställningen globalt. Exempel på detta kan vara politiska styrmedel, koldioxidskatt eller varor som biobränslen och fossilfritt stål. Det skulle alltså gynna Sverige att bedriva stark klimatpolitik på hemmaplan, samtidigt som vi också vinner på att importera kunskap och metoder från andra länder.

Nordin menade att om bara klimatomställningen blir effektivare kommer andra delar av samhället gynnas. Det kan leda till ökad energisäkerhet, bättre hälsa och bidra till ren ekonomisk tillväxt. Det är också nu det är dags att agera för en snabb omställning, inte minst för det säkerhetspolitiska läget vi har idag i Europa.

Allt detta och mer hann vi diskutera på Climate Politics in Action #2. Det är fantastiskt att dessa viktiga och intressanta diskussioner fortsätter på KTH Climate Action Centre tillsammans med klimatengagerade studenter!