Till innehåll på sidan

Climate Politics in Action med Pär Holmgren

En bild från climate politics in action eventet
Publicerad 2022-04-12

Climate Action Centre höll nyligen i ett samtal om klimatpolitik med EU-parlamentarikern Pär Holmgren (MP). Samtalet var det första i en serie event för KTH studenter kallade "Climate Politics in Action".

Eventet inleddes med att EU-parlamentarikern Pär Holmgren (MP) deklarerade att alla kommer vara klimataktivister om 20 till 40 år. Samtalet som följde handlade om klimatpolitik, det rådande läget i Europa och aktuella ämnen som energi- och matproduktion. Studenter hade möjlighet att ställa frågor och föra en dialog med Pär Holmgren. Studenternas frågor och funderingar behandlade flera olika ämnen, inklusive energifrågan, hur klimatpolitiken påverkas av det pågående kriget i Ukraina och hur utsläppen kan minskas i EU.

Pär Holmgren pratade bland annat om hur kriser är knutna till varandra snarare än separata och att det därför behövs systematiska politiska förändringar för att bekämpa både klimatkrisen och krig. Några exempel på åtgärder som diskuterades var att Europa skulle kunna minska energibehovet från Ryssland genom att exportera mer förnyelsebar energi från Sverige och att European Green Deal skulle kunna uppnås genom att använda European Trading System för att prissätta våra koldioxidutsläpp.

Under våren planerar KTH Climate Action Centre flera klimatpolitiska event för studenter med inbjudna gäster från olika politiska partier. Syftet med eventen är att bjuda in till intressanta diskussioner om klimatpolitik och climate action.