Till innehåll på sidan

Ny seminarieserie om Arktis lanserad hos KTH Climate Action Centre

Publicerad 2023-10-23

"Advancing Sustainability in the Arctic and Beyond: Opportunities and Challenges in the Swedish North" är en ny öppen seminarieserie som anordnas av KTH Climate Action Center och Environmental Humanities Lab på KTH.

Vi är mycket glada över att lansera vår kommande seminarieserie på KTH Climate Action Center i samarbete med Environmental Humanities Lab (EHL)! Genom en serie öppna seminarier som involverar en rad ledande experter och nyckelintressenter kommer Advancing Sustainability in the Arctic and Beyond att utforska möjligheter, komplexitet och möjliga konflikter förknippade med den genomgripande ekonomiska, sociala och miljömässiga omvandlingen som äger rum i de norra delarna av Sverige och andra delar av Arktis.

Även om Arktis är den plats på jorden där effekterna av klimatförändringarna är som störst, är det också en region med ambitiösa nya industrier och rikliga naturresurser, inklusive förnybar energi och strategiska mineraler som behövs för den gröna omställningen, samt är hem till ursprungsbefolkningen med långvariga anspråk på mark som är nära knuten till deras kultur och sätt att leva. Som seminarieserien kommer att utforska gör dessa olika värderingar och intressenter i norr – som ibland är i direkt konflikt med varandra – Arktis till en region av stor relevans för genomförandet av hållbar utveckling på en lokal, nationell och global nivå.

Det första seminariet anordnas på KTH Climate Action Center den 6 november under lunch. Ni kan registrera er till seminariet här