Till innehåll på sidan

Forskare och gymnasieelever diskuterade de globala målen under Stockholm Summit 2022

Foto: Brita Lundström
Publicerad 2022-06-01

Francesco Fuso-Nerini, föreståndare för KTH Climate Action Centre, deltog nyligen i ett tvärvetenskapligt event där de globala målen stod på agendan. Eventet arrangerades inom Stockholm Summit 2022 och gav gymnasieelever och forskare från olika universitet en chans att mötas för att diskutera klimat- och hållbarhetsfrågor.

Under eventet fick gymnasieelever chansen att diskutera klimat- och hållbarhetsfrågor med forskare från olika forskningsdiscipliner och universitet, inklusive KTH. Gymnasieeleverna kunde även ställa frågor om hållbarhet och lära sig mer om hur forskare idag arbetar för att finna lösningar på klimatrelaterade problem och utmaningar.

Tre gymnasieskolor deltog i eventet, Anna Whitlocks gymnasium, S:t Eriks gymnasium och Kungsholmens västra gymnasium. Gymnasieskolorna höll i en session vardera under eventet. Varje session fokuserade på ett av de sjutton globala hållbarhetsmålen. De forskare som deltog vid respektive session visste inte på förhand vilket av de globala målen de skulle diskutera.

Stockholm Summit 2022 – World Academic Forum ägde rum mellan den 17–20 maj. Läs mer om eventet här: www.worldacademicforum.se/