Till innehåll på sidan

Avdelningen för kommunikationssystem

Avdelningen forskar och utbildar inom alla delar av området kommunikationssystem. Det inkluderar bland annat tekniska och ekonomiska aspekter av trådlöst nät, optiska kommunikationssystem och tjänster, fasta och mobila kommunikationssystem och kommunikationsrelaterade tjänster, artefakter och applikationer.