Till innehåll på sidan

Industriell bioteknologi

Institutionens professorer och forskare är verksamma inom olika discipliner som industriell bioteknologi.

De primära områdena är kopplade till bioraffinaderiteknik, teknik för insamling och avlägsnande av föroreningar i avloppsvatten och minimering av användningen av bekämpningsmedel i skogar. Dessutom forskar vi på olika aspekter av hälsa, såsom DNA-diagnostik och tillväxt av stamceller. Den totala personalen på avdelningen är cirka 40 personer.

Institutionen är en del av Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa .

Forskningsområden

Innehållsansvarig:Teun Kuil
Tillhör: Institutionen för industriell bioteknologi
Senast ändrad: 2022-03-07