Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Matematisk cirkel, läsåret 2011-2012

Institutionen för matematik vid KTH anordnar med finansiering från Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse ett studieprogram för matematikintresserade gymnasister — ''KTH:s Matematiska Cirkel''. Avsikten med programmet är ge studenter möjlighet att odla sitt intresse för och komma i kontakt med en annan sida av matematikämnet än den man vanligen får se på gymnasiet. Vill du vara med?

Årets cirkel

Matematiska cirkeln, läsår 2011/2012, kommer att handla om Diofantiska ekvationer.

Detta är Din chans att få uppleva tjusningen med rigorös, abstrakt matematik på ett lättillgängligt sätt!

Möten

Första mötet är torsdagen den 15 september 2011. Om du vill vara med är det bara att dyka upp. Ingen föranmälan behövs.

Mötesdatum: 15 september 2011, 13 oktober 2011, 10 november 2011, 8 december 2011, 19 januari 2012, 16 februari 2012, 15 mars 2012 och 19 april 2012.

Mötestid: 16.00 - 18.00
Lokal: Fikarummet plan 4 (bottenvåningen)
Adress: KTH, Institutionen för matematik, Lindstedtsvägen 15 (precis under 21 på kartan)
T-bana: Tekniska högskolan

Kontakt

Om du undrar över något eller har synpunkter på programmet, kontakta oss på adressen

cirkel@math.kth.se

Du kan även ringa, skriva till eller besöka någon av oss som arrangerar programmet:

  • Dan Petersen, danpete@math.kth.se, telefon: 08-790 6659, rum 3734
  • Kathrin Vorwerk, kathrinv@math.kth.se, telefon: 08-790 7208, rum 3752

Postadress: KTH Matematik, 100 44 Stockholm
Besöksadress: Lindstedtsvägen 25, KTH, Stockholm

Kompendium

Årets cirkel handlar om Diofantiska ekvationer. Kompendiet finns för nedladdning nedan.

2011-2012 års kompendium (pdf 3,6 MB)

Schema

Datum kl 16:00-16:15 kl 16:20-17:20 kl 17:30-18:00

Möte 1

2011-09-15

Samling och fika i fikarummet En introduktion till den högre matematiken,
Dan Petersen (sal F1)

Robot arms and knots,
Bruno Benedetti (sal F1)

Möte 2

2011-10-13

Samling och fika i fikarummet Största gemensamma delare och Euklides algoritm,
Kathrin Vorwerk (sal F2)
En introduktion till relativitetsteori,
Christopher Svedberg (sal F2)

Möte 3

2011-11-10

Samling och fika i fikarummet Modulär aritmetik,
Dan Petersen (sal E1)
Hilberts hotell, Kathrin Vorwerk (sal E1)

Möte 4

2011-12-08

Samling och fika i fikarummet

Aritmetikens fundamentalsats,
Kathrin Vorwerk (sal D2)

Många summor små,
Alan Sola (sal D2)

Möte 5

2012-01-19

Samling och fika i fikarummet

Pythagoreiska tripplar 1,
Dan Petersen (sal E1)

Didos problem, Hans Ringström (sal E1)

Möte 6

2012-02-16

Samling och fika i fikarummet Pythagoreiska tripplar 2,
Kathrin Vorwerk (sal E1)

Topologi och fundamentalgrupper, Sebastian Öberg (sal E1)

Möte 7

2012-03-15

Samling och fika i fikarummet Kägelsnitt,
Dan Petersen (sal E1)
Mysteriet med periodiska punkter,
Kristian Bjerklöv (sal E1)

Möte 8

2012-04-19

Samling och fika i fikarummet Ett specialfall av Fermats sista sats,
Kathrin Vorwerk (sal E1)
Fraktal dimension och Sveriges kust, Katharina Heinrich (sal E1)

Vi träffas alltid i fikarummet på institutionen för matematik för att sedan gemensamt gå till föreläsningssalen. Vid varje möte går vi igenom ett avsnitt ur kompendiet och dessutom kommer det en gästföreläsare och håller ett föredrag.

Prisfråga

Under hösten ställde vi en prisfråga om Hilberts hotell till cirkelns deltagare.

Vi gratulerar Jimmy Daoud från Huddingegymnasiet till den bästa inskickade lösningen!
 

 Till lärare

 Den nya gymnasiereformen Gy 2011 trädde i kraft HT 2011, och i och med den kommer även Cirkeln att behöva förändras. Målet är att Cirkeln ska kunna läsas som Matematik specialisering, 100p. Den stora skillnaden är att Cirkeln tidigare endast bestått av 50p, så detta innebär att kursen måste bli större. Samtidigt skall det vara möjligt för den enskilda läraren att ge en kurs som endast delvis följer Cirkeln, men som kompletterar med eget material. Mer information finns på: 

Skolverkets sida om matematikkurser i Gy 2011