Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Matematisk cirkel, läsåret 2012-2013

Institutionen för matematik vid KTH anordnar med finansiering från Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse ett studieprogram för matematikintresserade gymnasister — ''KTH:s Matematiska Cirkel''. Avsikten med programmet är ge studenter möjlighet att odla sitt intresse för och komma i kontakt med en annan sida av matematikämnet än den man vanligen får se på gymnasiet. Vill du vara med?

Årets cirkel

Matematiska cirkeln, läsår 2012/2013, kommer att handla om reell analys.  

Detta är Din chans att få uppleva tjusningen med rigorös, abstrakt matematik på ett lättillgängligt sätt!

Möten

Första mötet är torsdagen den 20:e september 2012. Om du vill vara med är det bara att dyka upp. Ingen föranmälan behövs.

Mötestid: 16.00 - 18.00
Lokal: Fikarummet plan 4 (bottenvåningen)
Adress: KTH, Institutionen för matematik, Lindstedtsvägen 15 (se  )
T-bana: Tekniska högskolan

Kontakt

Om du undrar över något eller har synpunkter på programmet, kontakta oss på adressen

cirkel@math.kth.se

Du kan även ringa, skriva till eller besöka någon av oss som arrangerar programmet:

  • Dan Petersen, danpete@math.kth.se, telefon: 08-790 6659, rum 3734
  • Katharina Heinrich, kchal@math.kth.se, telefon: 08-790 6659, rum 3734

Postadress: KTH Matematik, 100 44 Stockholm
Besöksadress: Lindstedtsvägen 25, KTH, Stockholm

Kompendium

Årets cirkel handlar om reell analys. Kompendiet kommer att finnas för nedladdning nedan.

Årets kompendium för nedladdning (pdf 655 kB)

Här finns även en lista på fel i den tryckta versionen av kompendiet. Om ni hittar någon felaktighet, kontakta oss!

Tryckfelslista (pdf 89 kB)

Schema

Vårens mötesdatum är fortfarande preliminära.

Datum kl 16:00-16:15 kl 16:20-17:20 kl 17:30-18:00

Föreläsning 1

2012-09-20

Samling och fika i fikarummet Föreläsning, sal E1

Problemlösning, Lars Svensson

Problemsession 

2012-10-04

Samling och fika i fikarummet Problemlösning, sal Q34/Q36 Problemlösning, sal Q34/Q36

Föreläsning 2

2012-10-18

Samling och fika i fikarummet Föreläsning, sal D2  Fourieranalys, David Rydh

Problemsession 

2012-10-25

Samling och fika i fikarummet Problemlösning, sal Q15/Q17 Problemlösning, sal Q15/Q17

Föreläsning 3

2012-11-15

Samling och fika i fikarummet Föreläsning, sal D2 Optimering av sten, sax, påse, Krister Svanberg

Problemsession 

2012-11-29

Samling och fika i fikarummet Problemlösning, fikarummet Problemlösning, fikarummet

Föreläsning 4

2012-12-13

Samling och fika i fikarummet Föreläsning, sal D2 Sista siffran i 2^n och ergodteori, Maria Saprykina

Problemsession

2013-01-17

Samling och fika i fikarummet

Problemlösning, fikarummet

Problemlösning, fikarummet

Föreläsning 5

2013-01-31

Samling och fika i fikarummet

Föreläsning, sal D2

Cantors diagonalargument, Pär Kurlberg

Problemsession

2013-02-14 

Samling och fika i fikarummet Problemlösning, fikarummet Problemlösning, fikarummet

Föreläsning 6

2013-03-07

Samling och fika i fikarummet Föreläsning, sal D2

Ytor och deras krökning, Mattias Dahl

Problemsession

2013-03-21

Samling och fika i fikarummet Problemlösning, fikarummet Problemlösning, fikarummet

Föreläsning 7

2013-04-11

Samling och fika i fikarummet Föreläsning, sal D2

Geometrin hos ekvationer, Gustav Sædén Ståhl

Problemsession

2013-04-25

Samling och fika i fikarummet Problemlösning, fikarummet Problemlösning, fikarummet

Vi träffas alltid i fikarummet på institutionen för matematik för att sedan gemensamt gå till föreläsningssalen. Vid varje föreläsning går vi igenom ett avsnitt ur kompendiet och dessutom kommer det en gästföreläsare och håller ett föredrag. Under problemsessionerna kan elever arbeta i grupp med övningsuppgifterna från kompendiet och få hjälp av oss.

Till lärare

Den nya gymnasiereformen Gy 2011 trädde i kraft HT 2011, och i och med den kommer även Cirkeln att behöva förändras. I och med denna kommer elever endast att kunna läsa breddningskurser i Matematik på 100 poäng. Tidigare har Cirkeln getts som 50p-kurs, så under en övergångsperiod kommer vi att behöva erbjuda både 50- och 100-poängsvarianter av Cirkeln. 

Därför kommer Cirkeln, från och med läsåret 2012/2013, att bestå av två delar. För det första finns föreläsningsdelen, som ser ut precis som Cirkeln sett ut tidigare. Andra delen består av övningstillfällen där eleverna ges möjlighet att tillsammans försöka lösa problem från kompendiet, och få hjälp av oss. Idén är att bägge dessa svarar mot 50 gymnasiepoäng.

Att enbart besöka föreläsningarna ger alltså en fullständig kurs på 50 poäng, som kan följas av alla som läser enligt det gamla systemet. Dessutom finns (minst) fyra alternativ för att ge en kurs på 100 poäng:

  • att följa föreläsningarna och övningarna tillsammans;
  • att följa föreläsningarna och att gymnasieläraren på skolan kompletterar med extra material;
  • att följa föreläsningarna och tillsammans med detta läsa 50 poäng Linjär algebra för gymnasister , som ges som breddningskurs av Roy Skjelnes, KTH;
  • att följa föreläsningsdelen två år i rad.

Det är upp till läraren på gymnasieskolan att välja ett av alternativen.

Självklart är alla elever välkomna på problemsessionerna, inte bara de som följer 100-poängsvarianten.

Skolverkets sida om matematikkurser i Gy 2011