Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Stockholms matematiska cirkel

Institutionerna för matematik vid KTH och Stockholms universitet anordnar ett gemensamt studieprogram för matematikintresserade gymnasister — ''Stockholms matematiska cirkel''. Avsikten med programmet är ge studenter möjlighet att odla sitt intresse för och komma i kontakt med en annan sida av matematikämnet än den man vanligen får se på gymnasiet. Vill du vara med?

Årets cirkel

Kursinformationen finns sedan 2015 på SMC:
www.math-stockholm.se/cirkel

Äldre omgångar av cirkeln

Kursmaterial från KTHs matematiska cirkel (1999–2015) hittas genom menyn.