Till innehåll på sidan

Stockholms matematiska cirkel

Institutionerna för matematik vid KTH och Stockholms universitet anordnar ett gemensamt studieprogram för matematikintresserade gymnasister — ''Stockholms matematiska cirkel''. Avsikten med programmet är ge studenter möjlighet att odla sitt intresse för och komma i kontakt med en annan sida av matematikämnet än den man vanligen får se på gymnasiet. Vill du vara med?

Årets cirkel

Kursinformationen finns sedan 2015 på SMC:
www.math-stockholm.se/cirkel

Äldre omgångar av cirkeln

Kursmaterial från KTHs matematiska cirkel (1999–2015) hittas genom menyn.

Innehållsansvarig:webmaster@math.kth.se
Tillhör: Institutionen för matematik
Senast ändrad: 2021-05-07