Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Matematisk cirkel, läsåret 2013-2014

Institutionen för matematik vid KTH anordnar med finansiering från Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse ett studieprogram för matematikintresserade gymnasister — ''KTH:s Matematiska Cirkel''. Avsikten med programmet är ge studenter möjlighet att odla sitt intresse för och komma i kontakt med en annan sida av matematikämnet än den man vanligen får se på gymnasiet. Vill du vara med?

Årets cirkel

Ämnet för Matematiska cirkeln, läsår 2013/2014, är "Grupper, mönster och symmetrier".

Överallt i vår vardag kan vi hitta symmetrier. Titta till exempel på en snöflinga, på mönstret på Plattan i Stockholm eller på kaklet i badrummet. I årets Cirkel kommer vi att utforska sådana symmetrier med hjälp av matematiken. Vi kommer att lära oss om abstrakt algebra och gruppteori och se hur vi kan använda dessa för att beskriva och klassificera olika symmetrier.

Se även vår flyer:  Cirkel2013 (pdf 2,6 MB)

Detta är Din chans att få uppleva tjusningen med rigorös, abstrakt matematik på ett lättillgängligt sätt!

Möten

Första mötet är torsdagen den 12:e september 2013. Om du vill vara med är det bara att dyka upp. Ingen föranmälan behövs.

Mötestid: 16:00 - 18:00
Lokal: Fikarummet plan 4 (bottenvåningen)
Adress: KTH, Institutionen för matematik, Lindstedtsvägen 15 (se  )
T-bana: Tekniska högskolan

Kontakt

Om du undrar över något eller har synpunkter på programmet, kontakta oss på adressen

cirkel@math.kth.se

Du kan även ringa, skriva till eller besöka någon av oss som arrangerar programmet:

  • Gustav Sædén Ståhl, gss@math.kth.se, telefon: 08-790 7208, rum 3752
  • Katharina Heinrich, kchal@math.kth.se, telefon: 08-790 6616, rum 3728

Postadress: KTH Matematik, 100 44 Stockholm
Besöksadress: Lindstedtsvägen 25, KTH, Stockholm

Kompendium

Årets cirkel handlar om grupper, mönster och symmetrier. Kompendiet delas ut på föreläsningarna och finns här för nedladdning.

2013-2014 års kompendium (uppdaterad 2014-03-20) (pdf 879 kB)

Här finns även en lista på fel i den tryckta versionen av kompendiet. Om du hittar någon felaktighet, kontakta oss!

Tryckfelslista (pdf 165 kB)

Schema

Datum kl 16:00-16:15 kl 16:20-17:20 kl 17:30-18:00

Föreläsning 1

2013-09-12

Samling och fika i fikarummet

Grundläggande begrepp (sal D2)

Ramseyteori, Lars Svensson (sal D2)

Problemsession 

2013-09-26

Samling och fika i fikarummet

Problemlösning

(sal E35/E36)

Problemlösning

(sal E35/E36)

Föreläsning 2

2013-10-10

Samling och fika i fikarummet Det Euklidiska planet och dess avbildningar (sal D1) Det projektiva planet, Roy Skjelnes (sal D1)

Problemsession 

2013-10-24

Samling och fika i fikarummet

Problemlösning

(sal E35/E36)

Problemlösning

(sal E35/E36)

Föreläsning 3

2013-11-07

Samling och fika i fikarummet Isometrier och symmetrier (sal D2) Kvantmekaniken - en lekplats för matematiken, Fabian Portmann (sal D2)

Problemsession 

2013-11-21

Samling och fika i fikarummet

Problemlösning

(sal E35/E36)

Problemlösning

(sal E35/E36)

Föreläsning 4

2013-12-05

Samling och fika i fikarummet Grupper (sal D2) Markovkedjor och Google's PageRank algoritm, Henrik Hult (sal D2)

Problemsession

2014-01-23

Samling och fika i fikarummet

Problemlösning (sal D32)

Problemlösning (sal D32)

Föreläsning 5

2014-02-06

Samling och fika i fikarummet

Delgrupper och generatorer (sal D1)

Valmatematik, Svante Linusson (sal D1)

Problemsession

2014-02-20

Samling och fika i fikarummet Problemlösning Problemlösning

Föreläsning 6

2014-03-06

Samling och fika i fikarummet Frisgrupper (sal D1)

Oändlighet, Anders Lundman (sal D1)

Problemsession

2014-03-20

Samling och fika i fikarummet Problemlösning Problemlösning

Föreläsning 7

2014-04-03

Samling och fika i fikarummet Klassifikation av frisgrupper (sal D1)

FFT-algoritmen, Anna-Karin Tornberg (sal D1)

Problemsession

2014-04-24

Samling och fika i fikarummet Problemlösning Problemlösning

Vi träffas alltid i fikarummet på institutionen för matematik för att sedan gemensamt gå till föreläsningssalen. Vid varje föreläsning går vi igenom ett avsnitt ur kompendiet och dessutom kommer det en gästföreläsare och håller ett föredrag. Under problemsessionerna kan elever arbeta i grupp med övningsuppgifterna från kompendiet och få hjälp av oss.

Till lärare

Den nya gymnasiereformen Gy 2011 trädde i kraft HT 2011, och i och med den kommer även Cirkeln att behöva förändras. I och med denna kommer elever endast att kunna läsa breddningskurser i Matematik på 100 poäng. Tidigare har Cirkeln getts som 50p-kurs, så under en övergångsperiod kommer vi att behöva erbjuda både 50- och 100-poängsvarianter av Cirkeln. 

Därför består Cirkeln sedan läsåret 2012/2013 av två delar. För det första finns föreläsningsdelen, som ser ut precis som Cirkeln sett ut tidigare. Andra delen består av övningstillfällen där eleverna ges möjlighet att tillsammans försöka lösa problem från kompendiet, och få hjälp av oss. Idén är att bägge dessa svarar mot 50 gymnasiepoäng.
Att enbart besöka föreläsningarna ger alltså en fullständig kurs på 50 poäng, som kan följas av alla som läser enligt det gamla systemet. Dessutom finns (minst) fyra alternativ för att ge en kurs på 100 poäng:
  • att följa föreläsningarna och övningarna tillsammans;
  • att följa föreläsningarna och att gymnasieläraren på skolan kompletterar med extra material;
  • att följa föreläsningarna och tillsammans med detta läsa 50 poäng Linjär algebra för gymnasister , som ges som breddningskurs av Roy Skjelnes, KTH;
  • att följa föreläsningsdelen två år i rad.
Det är upp till läraren på gymnasieskolan att välja ett av alternativen.

Självklart är alla elever välkomna på problemsessionerna, inte bara de som följer 100-poängsvarianten.