Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Matematisk cirkel, läsåret 2014-2015

Institutionen för matematik vid KTH anordnar med finansiering från Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse ett studieprogram för matematikintresserade gymnasister — ''KTH:s Matematiska Cirkel''. Avsikten med programmet är ge studenter möjlighet att odla sitt intresse för och komma i kontakt med en annan sida av matematikämnet än den man vanligen får se på gymnasiet. Vill du vara med?

Årets cirkel

Ämnet för Matematiska cirkeln, läsår 2014/2015, handlar om polytoper.

Se även vår poster:  poster (pdf 173 kB)

Detta är Din chans att få uppleva tjusningen med rigorös, abstrakt matematik på ett lättillgängligt sätt!

Möten

Det första mötet var den 11:e september 2014. Om du vill vara med är det bara att dyka upp. Ingen föranmälan behövs.

Mötestid: 16:00 - 18:00
Lokal: Fikarummet plan 4 (bottenvåningen)
Adress: KTH, Institutionen för matematik, Lindstedtsvägen 15 (se  )
T-bana: Tekniska högskolan

Kontakt

Om du undrar över något eller har synpunkter på programmet, kontakta oss på adressen

cirkel@math.kth.se

Du kan även ringa, skriva till eller besöka någon av oss som arrangerar programmet:

  • Anders Lundman, alundman@math.kth.se, telefon: 08-790 6616, rum 3728
  • Gustav Sædén Ståhl, gss@math.kth.se, telefon: 08-790 6616, rum 3728

Postadress: KTH Matematik, 100 44 Stockholm
Besöksadress: Lindstedtsvägen 25, KTH, Stockholm

Kompendium

Årets cirkel kommer handla om månghörningar och deras kopplingar till polynom. Kompendiet delas ut på föreläsningarna och finns här för nedladdning.

2014-2015 års kompendium (pdf 1,8 MB)

Ändring av Övning 6.4 (pdf 64 kB)

Schema

Datum kl 16:00-16:15 kl 16:20-17:20 kl 17:30-18:00

Föreläsning 1

2014-09-11

Samling och fika i fikarummet

Grundläggande begrepp

(sal D2)

Period tre ger kaos, 

Kristian Bjerklöv

(sal D2)

Problemsession 

2014-09-25

Samling och fika i fikarummet

Problemlösning

(sal E35/E36)

Problemlösning

(sal E35/E36)

Föreläsning 2

2014-10-09

Samling och fika i fikarummet Polygoner (sal D1)

Komplexa tal, 

Lars Filipsson

(sal D1)

Problemsession 

2014-10-23

Samling och fika i fikarummet

Problemlösning

(sal E35/E36)

Problemlösning

(sal E35/E36)

Föreläsning 3

2014-11-06

Samling och fika i fikarummet Polytoper (sal D2)

Sperners Lemma,

Lars Svensson

(sal D2)

Problemsession 

2014-11-20

Samling och fika i fikarummet

Problemlösning

(sal Q22/Q26)

Problemlösning

(sal Q22/Q26)

Föreläsning 4

2014-12-04

Samling och fika i fikarummet

Genererande funktioner

(sal D2)

What is curvature?

Carla Cederbaum

(sal D2)

Problemsession

2015-01-29

Samling och fika i fikarummet

Problemlösning (sal E52)

Problemlösning (sal E52)

Föreläsning 5

2015-02-05

Samling och fika i fikarummet

Kombinatorik (sal D2)

Fourierserier och ljudkompression (pdf 1,0 MB)

Joakim Roos (sal D2)

Problemsession

2015-02-19

Samling och fika i fikarummet Problemlösning (sal E51) Problemlösning (sal E51)

Föreläsning 6

2015-03-05

Samling och fika i fikarummet Ehrhartserier och koner (sal D2)

RSA: Matematiken bakom säker krypering, Katharina Radermacher (sal D2)

Problemsession

2015-03-19

Samling och fika i fikarummet Problemlösning (sal E36) Problemlösning (sal E36)

Föreläsning 7

2015-04-16

Samling och fika i fikarummet Ehrhartteori (sal D2)

Gästföreläsning (sal D2)

Problemsession

2015-04-23

Samling och fika i fikarummet Problemlösning (sal E31) Problemlösning (sal E31)

Vi träffas alltid i fikarummet på institutionen för matematik för att sedan gemensamt gå till föreläsningssalen. Vid varje föreläsning går vi igenom ett avsnitt ur kompendiet och dessutom kommer det en gästföreläsare och håller ett föredrag. Under problemsessionerna kan elever arbeta i grupp med övningsuppgifterna från kompendiet och få hjälp av oss.

Till lärare

Den nya gymnasiereformen Gy 2011 trädde i kraft HT 2011, och i och med den kommer även Cirkeln att behöva förändras. I och med denna kommer elever endast att kunna läsa breddningskurser i Matematik på 100 poäng. Tidigare har Cirkeln getts som 50p-kurs, så under en övergångsperiod kommer vi att behöva erbjuda både 50- och 100-poängsvarianter av Cirkeln. 

Därför består Cirkeln sedan läsåret 2012/2013 av två delar. För det första finns föreläsningsdelen, som ser ut precis som Cirkeln sett ut tidigare. Andra delen består av övningstillfällen där eleverna ges möjlighet att tillsammans försöka lösa problem från kompendiet, och få hjälp av oss. Idén är att bägge dessa svarar mot 50 gymnasiepoäng.

Att enbart besöka föreläsningarna ger alltså en fullständig kurs på 50 poäng, som kan följas av alla som läser enligt det gamla systemet. Dessutom finns (minst) fyra alternativ för att ge en kurs på 100 poäng:

  • att följa föreläsningarna och övningarna tillsammans;
  • att följa föreläsningarna och att gymnasieläraren på skolan kompletterar med extra material;
  • att följa föreläsningarna och tillsammans med detta läsa 50 poäng Linjär algebra för gymnasister , som ges som breddningskurs av David Rydh, KTH;
  • att följa föreläsningsdelen två år i rad.

Det är upp till läraren på gymnasieskolan att välja ett av alternativen.

Självklart är alla elever välkomna på problemsessionerna, inte bara de som följer 100-poängsvarianten.