Onlinekurser i RAMP-verktyget

Publicerad 2018-04-03

KTH erbjuder nu ett utbildningspaket med möjlighet till ett s.k. Professional Certificate i RAMP-verktyget. I tre kurser lär du dig tillämpa hela riskhanteringsprocessen, från riskidentifiering och riskbedömning till konkreta handlingsplaner och uppföljningar. Anmälan är nu öppen till samtliga kurser!

Kurserna läses online och du styr din egen studietakt. De tre delkurserna kan läsas fristående och kostnadsfritt (audit) men vill du erhålla ett certifikat  behöver du anmäla dig till hela programmet . Första kursen startar 4 april, kurs II startar i september och kurs III startar i oktober. Alla är välkomna att anmäla sig och inga specifika förkunskaper krävs.

I delkurs I, Riskbedömning av arbetsrelaterade skador med RAMP I, får du en översikt över hela RAMP-verktyget och lär dig att identifiera och bedöma belastningsergonomiska risker med hjälp av den första modulen i RAMP-verktyget (RAMP I). Kursstart 4 april.

Anmäl dig: Assessment of Work-Related Injury Risks using RAMP I

I delkurs II, Riskhantering av arbetsrelaterade skador med RAMP II, lär dig att använda alla fyra modulerna i RAMP-verktyget. Detta inkluderar till exempel hur man presenterar resultat från riskbedömningar för olika intressenter inom en organisation och hur du skapar handlingsplaner för förbättringar. Kursstart i september.

Anmäl dig: Risk Management of Work Related injuries using RAMP II

I delkurs III, Fördjupade färdigheter i att använda RAMP för riskhantering av arbetsrelaterade skador, blir du skicklig i att hantera hela riskhanteringsprocessen och får arbeta med autentiska fall från näringslivet. Kursstart i oktober.

Anmäl dig: Proficiency in using RAMP for Risk Management of work-related injuries

Kurserna har utvecklats med stöd från: Scania , Avonova  och EIT Health , Loods Åkeri , Svenskt Butikskött AB , Ensto Ensek AS  och Arla Foods AB .

Innehållsansvarig:Linda Rolfö
Tillhör: Ergonomi
Senast ändrad: 2018-04-03