Till innehåll på sidan

"Uncertainty and Control''

Publicerad 2017-11-20

Ny artikel: Hansson, Sven Ove (2017) ``Uncertainty and Control'', Diametros 53:50-59. Artikeln diskuterar skillnaden mellan sådana osäkerheter som kan upplösas genom att individen själv fattar ett beslut och sådana osäkerheter som kan upplösas genom tillgång till mer information. Osäkerheter om vilka man inte vet vilken av dessa kategorier de tillhör har en viktig roll i många beslutsteoretiska paradoxer.

Innehållsansvarig:filosofi@abe.kth.se
Tillhör: Avdelningen för filosofi
Senast ändrad: 2017-11-20