Till innehåll på sidan

Reell kompetens och validering för övriga utbildningar

Tidigare studier eller yrkeserfarenhet kan ge behörighet till KTH:s utbildningar eller förkortad utbildning. Detta görs genom validering, även kallat Recognition of prior learning.

För dig som läser eller vill påbörja en ingenjörsutbildning på KTH

Hos KTH innebär validering en kartläggning och bedömning av individens kunskaper och färdigheter i förhållande till någon av KTH:s utbildningar på grund- eller avancerad nivå. KTH erbjuder även i viss mån validering för presumtiva studenter, det vill säga för den som har för avsikt att studera på något av KTH:s program och redan har kunskaper som är relevanta för den specifika utbildningens kurser eller moment.

Reell kompetens för tillträde

Är du intresserad av studier på KTH men saknar formell behörighet? Om du kan visa att du har förutsättningarna att ändå klara studierna kan KTH i vissa fall bevilja undantag eller bedöma att du har så kallad reell kompetens. Reell kompetens innebär att du har skaffat dig förutsättningarna som krävs för att klara studierna på annat sätt än genom just de kurser som anges i behörighetskraven.

När man åberopar reell kompetens måste man kunna styrka sina uppgifter, t ex med arbetsgivarintyg. Om du saknar sådan dokumentation men har kunskaper motsvarande en gymnasiekurs kan man i de flesta fall genomgå s k särskild prövning i ämnet och få ett formellt betyg. Kontakta vuxenutbildningen i din kommun om det är aktuellt för dig.

Ansöka om reell kompetens

Förhandsbesked om reell kompetens för tillträde

KTH hanterar förhandsansökningar i mån av tid och under vissa perioder under året. Du bör därför vara ute i god tid och räkna med en längre handläggningstid. För att ansöka om förhandsbesked följer du instruktionerna för reell kompetens i samband med ansökan till högskolan, men mejlar istället din ansökan och de dokument du vill åberopa till info@kth.se .

Förhandsbesked om tillgodoräkning

Om du har meriter som är relevanta för en utbildning du vill söka till och vill veta om det kan korta utbildningstiden kan du ansöka om förhandsbesked om tillgodoräkning. KTH hanterar förhandsansökningar i mån av tid. Du ska då som första steg göra en självskattning av dina kunskaper i jämförelse med programmet genom att läsa igenom relevant utbildningsplan och kursplaner. 

När du beskriver din kunskap är lärandemålen i utbildnings- och kursplanerna av högsta vikt. Kan du visa att du uppfyller dem är det oviktigt om kunskapen är inhämtad via tidigare studier eller yrkeserfarenhet. Beskriv i ett brev så tydligt du kan i relation till lärandemålen och/eller kursmomenten vad du kan och hur du lärt dig detta. Har du dokument som styrker det du kan ska du referera till dessa. Det är ämnesexperter som ska bedöma din kunskap, så tänk på att de är för dem du skriver. Mejla ditt brev och de dokument du vill åberopa till info@kth.se

Dokument från högskola/universitet i ett annat land

Ta reda på vad som gäller för akademiska dokument från det land där du studerat.

Intresserad av att studera på grundnivå (universityadmissions.se)

Intresserad av att läsa på avancerad nivå (universityadmissions.se)

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Antagningsgruppen på KTH
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2020-09-14