Till innehåll på sidan

Fler och fler satsar på en forskarkarriär

Som examinerad civilingenjör är du behörig att söka till forskarutbildning. Efter doktorsexamen är du attraktiv i forskningsintensiva branscher i industrin och får chans till mycket kreativa arbetsuppgifter. Du kan också satsa på en karriär som forskare eller lärare inom akademin, på KTH eller på något annat universitet.

En kvinna som jobbar i ett labb

Forskarutbildning på KTH

Fler och fler väljer att gå vidare med forskarstudier. Antalet doktorsexamina i Sverige ökade med 400 procent mellan åren 1973 och 2014, enligt Universitetskanslersämbetet (UKÄ). I synnerhet gäller det teknik. Att satsa på forskarstudier kan vara ett alternativ om man vill bli ännu mer attraktiv på arbetsmarknaden. Det är en investering som kan ge högre lön, men några garantier för det finns inte, enligt medlemsförbundet Sveriges Ingenjörer. Men vad det verkligen ger möjligheter till är kreativa arbetsuppgifter.

Både etablerade och unga forskare

På KTH finns en rad etablerade forskare inom en rad områden. Men det finns också många yngre forskare som visar framfötterna. En av dem är . Han är en av 25 av världens främsta unga forskare som fick möjlighet att presentera sin forskning på Stockholm International Youth Science Seminar (SIYSS) under Nobelveckan 2019. Fokus för Johans forskning är att bidra till att lösa en av de globalt sett största utmaningarna just nu, bristen på färskvatten. Han håller på och utvecklar en modell för att beskriva, förutse och optimera en ny teknik för avsaltning av vatten. Något som, om han lyckas, skulle kunna bidra till att stora mängder saltvatten och bräcktvatten kan omvandlas till vatten som går att dricka.

Obligatoriska kurser och forskning

Forskarutbildningen är på 160 poäng. Den består av ett antal forskningsförberedande kurser, men större delen av tiden jobbar du med ett forskningsprojekt under ledning av en akademisk handledare. Du skriver en doktorsavhandling som du lägger fram vid en så kallad disputation. I samband med det tar du också doktorsexamen. Som regel är doktorander anställda av KTH och får en månadslön. Du söker forskarutbildning genom utannonserade lediga tjänster .

Forska direkt efter civilingenjörsexamen – eller efter några år i industrin

En del väljer att gå vidare direkt till forskarutbildning efter civilingenjörsexamen. Andra går först ut och jobbar några år i industrin. Det gjorde Rebecca Hollertz . Efter att ha jobbat ett tag kände hon att hon ville forska ”på riktigt”. Via ABB i Schweiz, där hon hade jobbat ett par år, fick hon höra om ett forskningsprogram inom elkraftteknik som drevs av ABB, Elforsk och Energimyndigheten. Rebecca tyckte det lät intressant, sökte en doktorandtjänst och kom med i programmet. Hon disputerade 2017 med en avhandling om cellulosabaserade elektriska isoleringsmaterial. Idag jobbar Rebecca på innovationsmyndigheten och forskningsfinansiären Vinnova.

Forskning på KTH

Forskningen på KTH spänner över ett stort antal områden, från de traditionella teknikgrenarna till IT och bioteknologi som är de ledande områdena idag. Många spännande upptäcker görs i gränslandet mellan eller genom att kombinera flera olika forskningsområden. Utifrån den forskning vi är extra starka inom har KTH utformat fokusområden vilka fungerar som plattformar för tvärvetenskaplig forskning. Plattformarna är digitalisering, energi, industriell transformation, life science technology (där bioteknologi är en del), material och transport.

Läs mer

Forskarutbildning på KTH

KTH:s regelverk för forskarutbildning

Praktisk information om forskarutbildning

Forskning på KTH

Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2020-11-09