Till innehåll på sidan

Deras app förenklar blodgivandet

Under det andra året på civilingenjörsprogrammet i informationsteknik läser studenterna kursen IT-projekt. I kursen arbetar de i grupp och får välja om de vill göra ett hård- eller mjukvaruprojekt. Åtta killar bestämde sig för att tillsammans göra ett skarpt projekt för sajten Geblod.nu. Resultatet blev en unik smartphone-app för blodgivare.

Studenter i projekt på Informationsteknik 300 hp.
Andreas, Rickard, Tobias‎, Henrik, Jesper, Nicholas har utvecklat en app för blodgivare. Med i projektet var även Rasmus och David‎.

Vad har ni gjort för projekt?

– Vi har gjort en Android-applikation i samarbete med Geblod.nu, som ska hjälpa blodgivare att hitta information om blodgivning och blodbussar, säger Rickard.

Hur fungerar appen?

– I appen kan man enkelt hitta information om när blodbussarna kommer till olika platser i landet. Man kan även få information om hur man ger blod och vad som är viktigt att tänka på innan och efter blodgivningen. Det finns även en kartfunktion som visar var alla aktuella blodbussar och blodcentraler finns. Detta gör att man enkelt kan se var man den närmaste platsen för att ge blod finns. Det finns också en påminnelsefunktion som kan tala om för blodgivaren när det är dags att ge blod nästa gång, berättar Henrik.

Vilka tekniker har ni använt för att bygga den?

– Vi arbetade med JAVA, XML och Javascript för att skapa applikationen, JAVA användes för funktionaliteten och XML användes för att strukturera upp den grafiska miljön. Javascriptet användes för att hämta informationen ifrån databasen hos Geblod.nu i form av JSON (JavaScript Object Notation) objekt, förklarar Rasmus.

– Vi jobbar också mot ett API som Geblod.nu skapade parallellt med vårt projekt. Det använder vi för att hämta aktuell information om blodbussar, deras tidtabeller och så vidare, berättar Rickard.

Vad var det roligaste med projektet?

– Det roligaste var att se hur vi från ingenting kunde utveckla en fullt fungerande app och att vi lyckades lösa alla problem på vägen, säger Jesper.

– Jag tyckte att det roligaste var att få driva ett skarpt projekt och känna på hur det är att arbeta med något som faktiskt är tänkt att användas. Det gör att vi kommer närmare arbetslivet, säger Nicholas.

Vad har ni fått för kunskaper under projektets gång?

– Som grupp har vi lärt oss att utveckla applikationer väldigt bra, vi har lärt oss att inte nöja oss vid det första bästa utan att göra appen mer unik och funktionell. Personligen lärde jag mig Internet-programmering och filhantering för både Windows- och Androidtelefoner. Under projektet har jag gått från nästintill ingen kunskap om dessa områden till att jag nu känner att jag klarar av att genomföra mer komplicerade projekt både i grupp och individuellt, säger Rasmus.

– Vi har också lärt oss att det är otroligt svårt att förutspå hur lång tid saker tar att utföra. Ibland tror man att en uppgift ska ta en dag att göra och sedan sitter man med den i en vecka. Och ibland är det tvärtom, berättar Jesper.

Ni är ju åtta stycken i er grupp, vad har ni lärt er av att arbeta i ett så stort team?

– Det är en bra erfarenhet att ha testat på att arbeta i en såpass stor grupp. Kommunikationen blir svårare men samarbetet utvecklades mycket under arbetets gång, säger Nicholas.

– Vi har lärt oss att det är viktigt att dela upp ansvaret och vilka områden man ska arbeta med. Det var väldigt effektivt att arbeta på det sättet. Det svåra var att alla delarna behövde integreras med varandra och när någon gjorde förändringar för att optimera eller korrigera så slutade andra funktioner att fungera. Dock är detta ett väldigt vanligt problem i alla projekt, det krävdes lite extra arbete men det var inget som förstörde projektet, säger Rasmus.

Hur har ni lagt upp ert arbete?

– Vi läste en projektplaneringskurs parallellt med projektet. I den fick vi lära oss flera olika metoder som man kan använda när man jobbar i projektform. Vi valde en metod som heter Scrum där man delar in arbetet i väldigt små uppgifter och jobbar iterativt. Sen föll det sig ganska naturligt vem som skulle göra vad, berättar Jesper.

– Vi delade också upp oss i mindre team på två personer som tillsammans tog sig an olika uppgifter som fanns på vår Scrum-tavla, säger Nicholas.

Varför valde ni att göra en app för blodgivare?

– När vi skulle välja projekt satt vi och funderade på vilka behov som fanns. Jag är blodgivare och kom därför att tänka på hur besvärligt det är att missa bussen när den kommer till den hållplats man är uppskriven på. Man blir då tvungen att vänta i tre månader tills den kommer tillbaka. Jag som bor i Vallentuna och pluggar både i Kista och på Campus har många ställen där jag potentiellt skulle kunna ge blod, om jag bara visste när bussen kommer dit. Därför föreslog jag att vi skulle göra en app som för blodgivare, säger Rickard.

– Och vi andra hakade på direkt och tyckte att det var en jättebra idé, säger Henrik.

Rickard är alltså redan blodgivare, men hur är det med er andra?

– Tyvärr är vi inte blodgivare än men nu när det finns en app som gör det otroligt enkelt att ge blod finns det väl inga ursäkter längre, säger Jesper.

Vad har hänt med appen efter kursens slut?

– Appen befinner sig fortfarande i ett tidigt betastadie, där det finns en del funktioner som behöver korrigeras för att den ska tillåtas på Google Play. Så den finns inte ute på marknaden än, men efterfrågan verkade vara stor när vi hade vår öppna redovisning på KTH Kista, berättar Rasmus.

– Vi jobbar med de sista buggfixarna och sedan ska vi lämna appen till vår uppdragsgivare. Men vi vet inte om de kommer att ha en nationell lansering eller om den bara kommer att läggas upp på Google Play för de som hittar den själva, säger Rickard.

Läs mer

Informationsteknik 300 hp