Till innehåll på sidan

Kurser och masterprogram, Medieteknik 300 hp

Här kan du läsa en kort sammanfattning av respektive årskurs på civilingenjörsutbildningen i Medieteknik. Du kan även få en översikt av de kurserna och årskursindelningen som utgör programmet via vår kurs- och programkatalog.

En kort presentation om Medieteknik

Medverkande Roberto Bersin, programansvarig. Filmen fokuserar på att besvara frågor om utbildningen.

Civilingenjörsutbildningen i Medieteknik är fem år lång, men utbildningen är uppdelad i två steg. De tre första åren läser alla studenter ett och samma kandidatprogram för att sedan under de två sista åren välja ett masterprogram. När du är färdig med dina fem år blir du civilingenjör.

Årskurs 1

Det första året på civilingenjörsprogrammet inom Medieteknik (CMETE) börjar med en introduktion till programmet och till medieteknikområdet. Du kommer att lära dig grundläggande principer inom medieproduktion och att planera och genomföra en interaktiv dokumentär (iDoc). Du kommer att lära dig att använda, förklara och tillämpa de viktigaste grundläggande begreppen och problemlösningsmetoderna från matematik och naturvetenskapliga kurser. Dessutom får du lära dig att lösa problem genom att konstruera program i ett modernt programmeringsspråk.

Kurslista årskurs 1 (Kurs- och programkatalog)

Årskurs 2

Under det andra året fördjupar och breddar du dina kunskaper genom att läsa grundkurser och fortsättningskurser inom bland annat matematik, datalogi och design. Dessutom läser du kurser som är specifika för medieteknik, som sensorprogrammering och maskininlärning, samt kurser om den teknik som används för att producera och konsumera olika typer av media och medieinnehåll, från fotografi och video till ljud.

Kurslista årskurs 2 (Kurs- och programkatalog)

Årskurs 3

I årskurs 3 läser du dels obligatoriska kurser, dels väljer du två valfria kurser. I de obligatoriska kurserna kompletterar du dina tidigare kunskaper genom att läsa bland annat om webbprogrammering, programmeringsteknik för interaktiva medier, entreprenörskap och hållbarhet. De valfria kurserna väljer bland flera kurser som har relevans för medieteknik. I kandidatexamensarbetet ska du kunna behandla ett medietekniskt intressant problem. Tyngdpunkten i ditt arbete ska ligga på utredning och analys.

Kurslista årskurs 3 (Kurs- och programkatalog)

Årskurs 4-5

De två sista åren på civilingenjörsutbildningen utgörs av ett masterprogram som formar din specialistinriktning som ingenjör. Undervisningen sker på engelska och du läser tillsammans med studenter från hela världen. Samtliga nedan listade masterprogram leder till en civilingenjörsexamen.

Valbara masterprogram

* Endast spåren Människa-datorinteraktion och design samt Visuell databehandling och kommunikation EIT är valbara.

Utbudet av masterprogram kan komma att revideras. Aktuell lista över valbara masterprogram finns på KTH:s programwebb för respektive läsår.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2024-02-05