Det finns gott om spännande framtidsutmaningar för tekniska fysiker

Mårten Olsson är lärare och programansvarig för civilingenjörsprogrammet i Teknisk fysik 300 hp.

Vad är utmärkande för utbildningen Teknisk fysik?
Det unika är blandningen av matematik, fysik och teknik. Utbildningen är också mer teoretisk än andra program och går mer på djupet. Därför tränar vi mycket på användning av olika problemlösningsmetoder. En tanke med Teknisk fysik är att man ska upptäcka vad man är intresserad av under utbildningen. Vissa ämnen man läser på Teknisk fysik har man aldrig stött på tidigare, alltså inte i någon form.

Varför ska man välja att läsa Teknisk fysik på KTH framför andra universitet?
Eftersom utbildningen har stark förankring i både teknik, matematik och fysik får man en väldigt bra bredd. Dessa breda kunskaper i kombination med specialiseringen i slutet av utbildningen resulterar i en eftertraktad kompetens!

Du har själv pluggat på KTH, varför valde du Teknisk fysik?
När jag började på Teknisk fysik var jag inställd på att få en bra utbildning och sedan jobba i industrin. Men istället blev jag doktorand eftersom jag ville lära mig ännu mer. Jag satsade sedan på en akademisk karriär för att jag gillar blandningen mellan utbildning och forskning. Speciellt utbildning tycker jag är viktigt och avgörande för framtiden. Inom forskningen var jag från början helt akademiskt inriktad men idag har jag mycket samarbete med industrin. Framförallt Scania, Siemens och GKN Aerospace. Därmed har jag kommit lite närmare det jag tänkte mig från början: Att hitta lösningar på industriella problem.

Hur är det att jobba som lärare på programmet?
Att undervisa är både roligt och krävande. Studenterna på Teknisk fysik ställer ofta svåra frågor och vill ha uttömmande svar.

Vad har ni för typ av undervisning på Teknisk fysik?
Undervisningen består mest av klassiska föreläsningar följt av övningsräkning. Vi har också laborationer av olika slag men det är ganska få projekt och seminarier på Teknisk fysik.

Hur skiljer sig Teknisk fysik från andra utbildningar på KTH? Och liknar utbildningen något annat program?
Teknisk fysik är mer teoretiskt än andra program och mer inriktat på analys. Den tekniska fysikerns uppgift är att kunna överblicka teorin, formulera och lösa de problem som behöver lösas för att lyckas med uppgiften. Men i likhet med andra program på KTH så utbildar vi ingenjörer som ska ta fram produkter och system.

Finns det några internationella möjligheter inom programmet?
En väldigt stor andel av våra studenter pluggar en termin, eller ett helt år, vid något utländskt universitet. De åker till destinationer över hela världen, exempelvis Australien, Hong Kong, Mexico, Japan, Frankrike, Singapore, Spanien och Tyskland.

Vad har man för karriärmöjligheter efter Teknisk fysik?
Man har mycket goda karriärmöjligheter. Tekniska fysiker är främst uppskattade för två saker: Bredden, att kunna ta sig an arbetsuppgifter som är generella och kräver att man behärskar ett stort område. Och djupet, då det behövs en specialist som kan lösa mycket krävande arbetsuppgifter inom ett visst område. Teknisk fysik passar också bra som grund för en forskarutbildning. Nästan en tredjedel av våra studenter väljer just den vägen efter examen.

Kan du nämna några spännande framtidsutmaningar inom området?
Det händer mycket nu. Vår tid kallas ibland för informationsteknologins tidevarv och det är i och för sig rätt. Men samtidigt sker enorma framsteg inom utforskandet av mikro- och makrokosmos, inom beräkningstekniken och inom den medicinska tekniken. Vi kan styra formgivningen på mikronivå för helt nya produkter, material och system. Idag kan vi till och med manipulera biologiska, eller kvantmekaniska system. Detta är endast ett litet axplock av allt som sker just nu. Det finns med andra ord gott om spännande uppgifter för tekniska fysiker!

Läs mer

Teknisk fysik 300 hp

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2017-10-25